آموزش پیشنهادی فرادرس

گسترش ویرایشگر یونیتی برای پنجره های سفارشی

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Unity scripter دنیایی از  ویرایشگر اسکریپت را باز خواهد کرد و نظمی در برنامه نویسی ایجاد می کند که به برنامه نویسان کمک می کند تا ویرایشگر یوینتی را سازماندهی کنند و آن را تمیزتر کنند.

در این دوره با دانش اصولی و توانایی ایجاد پنجره های ویرایشگر سفارشی در یونیتی آشنا می شوید. در ابتدا، نحوه سازماندهی کردن متغیرها را یاد خواهید گرفت و سپس، نحوه ایجاد پنجره های جدید در یونیتی را برای عملکردها و ابزارها فرا خواهید گرفت. در نهایت، مبانی  editor scripting و ابزارهای برنامه نویسی در یونیتی را می آموزید.

معرفی دوره

افزودن رنگ، نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Extending the Unity Editor with Custom Windows Author:Michael Taylor Duration:1h 6m

Unity scripter will open the world of Editor Scripting, a discipline in programming that helps programmers organize and make the Unity editor cleaner for others to look at, with just a glance. In this course, Extending the Unity Editor with Custom Windows, you will learn foundational knowledge and gain the ability to create custom editor windows in Unity. First, you will learn how to organize variables. Next, you will discover how to create new windows for functions and tools. Finally, you will explore how to make scripts readable in editor mode. When you’re finished with this course, you will know the basics of editor scripting and tools programming in unity. Software required: Unity

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس