مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مدیریت مالی: پیش بینی خودکار در پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

تسک های پیش بینی مالی را با پایتون به صورت خودکار انجام دهید. در این دوره، یاد می گیرید که چگونه می توانید مراحل اصلی فرآیند Financial Forecasting را خودکار کنید. ابتدا مفاهیم اصلی Financial Management، از جمله اهمیت کلان داده ها در ایجاد یک پیش بینی را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه استفاده از پایتون برای جمع آوری داده ها از منابع مختلف، از جمله API های خارجی و تمیز کردن داده ها برای استفاده را بررسی خواهید کرد. در پایان، چگونگی اطمینان از به روز بودن داده های خود با استفاده از SQLite و Python و نحوه بیان بصری پیش بینی خود در Python را بررسی خواهید کرد. پس از به پایان رساندن این دوره، مهارت و دانش لازم برای ساختن یک پیش بینی مربوطه که توسط پایتون به صورت خودکار انجام می شود را دارید.

نرم افزار مورد نیاز: Juypiter Notebook, SQLite و  Python 3.6 یا بالاتر

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Financial Management: Automate Forecasting in Python Author:Victoria Clark Duration:1:14:24 Level:Intermediate

Automate Financial Forecasting tasks with Python. In this course, Automate Forecasting in Python, you will learn how to automate key steps of the Financial Forecasting process. First, you will learn core Financial Management concepts, including the importance of big data in building a forecast. Next, you will discover how to use Python to collect data from different sources, including external APIs and how to use Python to clean data for use. Finally, you will explore how to ensure your data is up to date using SQLite and Python, and how to visually express your forecast in Python. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of building a relevant forecast that is automated by Python. Software required: Juypiter Notebook, SQLite, Python 3.6 or later

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس