مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ماشین های حالت متناهی در Unity

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا به دنبال راهی برای مدیریت بهتر حالت در بازی خود هستید؟ آیا متدهای به روزرسانی شما بسیار طولانی و پر از عبارات شرطی است که به سختی قابل پیگیری و اشکال زدایی هستند؟ شما در این دوره، یک تکنیک امتحان شده و واقعی برای مدیریت حالت خواهید آموخت که کد شما را تمیزتر، نگهداری آن را آسان تر و بسیار قابل توسعه می کند.
ابتدا، روش های مختلفی را برای مدیریت حالت در بازی خود بررسی خواهید کرد. سپس، با مفهوم Finite State Machines آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا آن ها وجود دارند و چه زمانی از آن ها استفاده می کنید. در پایان، با تجربه عملی ایجاد و اجرای یک ماشین حالت متناهی در Unity آشنا می شوید و مزایای آن را از نزدیک می بینید.
پس از اتمام این دوره، دانش و مهارت لازم برای مدیریت حالت بازی های خود را به زیبایی، با استفاده از Finite State Machines خواهید داشت.

نرم افزار مورد نیاز: Unity.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Finite State Machines in Unity Author:Marc Gilbert Duration:0:57:11 Level:Beginner

Are you looking for a way to better manage state in your game? Are your Update methods too long and loaded with conditional statements that are hard to follow and debug? In this course, Finite State Machines in Unity, you’ll learn a tried and true technique for managing state that will make your code cleaner, easier to maintain, and extremely extensible.
First, you’ll review the various ways state can be managed within your game. Next, you’ll be introduced to the concept of Finite State Machines. You’ll learn why they exist and when to use them. Finally, you’ll get hands-on experience creating and implementing a Finite State Machine in Unity and see the benefits firsthand.
When you’ve finished this course, you’ll have the knowledge and skills required to elegantly manage state in your games using Finite State Machines. Software required: Unity.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس