مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مبانی Firebase

دسته بندی ها: آموزش فایربیس (Firebase) ، سرویس های اینترنتی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

pluralsight-firebase-fundamentals

Firebase یک سرویس ابری برای توسعه اپلیکیشن های تحت وب و موبایل است که امکان استفاده از سرویس های مختلف از جمله پایگاه داده Realtime ابری را می دهد.

این کمپانی در سال 2014 توسط گوگل خریداری شده است.

در این آموزش تصویری با مبانی Firebase  آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • کار با Firebase
 • مبانی Firebase
 • کار با مفاهیم NoSQL
 • ملزومات Firebase
 • کنسول مدیریت
 • معماری نرم افزار با Firebase
 • کار با آرایه ها
 • کار با داده ها
 • ایجاد یک حساب کاربری
 • نحوه خواندن داده ها
 • نحوه ساخت لیست
 • نمایش Timeline
 • نحوه نوشتن داده ها
 • استفاده از تابع push
 • نحوه به روز رسانی برنامه
 • نحوه حذف داده ها
 • نحوه ساخت کوئری ها
 • استفاده از ()orderByKey و ()limitToLast
 • استفاده از ()orderByChild
 • استفاده از ()orderByValue
 • استفاده از ()startAt و ()endAt
 • نمایه سازی با ()orderByValue
 • پیکربندی ایمیل
 • احراز هویت با OAuth
 • نحوه اعتبار سنجی ورودی ها
 • شبیه سازی Firebase
 • کار با مجوزها
 • افزایش امنیت برنامه
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Firebase Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 45 دقیقه نویسنده: Joe Eames

توضیحات:

Pluralsight Firebase Fundamentals

Joe Eames 3h 45m Intermediate

In this course, we will learn the fundamentals of working with Firebase from a web front end, so that you can take advantage of not only it's blazing fast data storage capabilities, but also it's simple API.

Course Overview 1m 21s Introduction 6m 14s Welcome 1m 30s Prerequisites 1m 22s Course Repository 0m 42s Why You Should Learn Firebase 1m 48s The Demo App 0m 51s Firebase Basics 34m 5s Introduction 1m 38s NoSQL Concepts 2m 46s Firebase Essentials 2m 45s The Management Console 3m 48s Application Architecture with Firebase 2m 10s Understanding Data - Arrays 1m 47s Understanding Data - Null Locations 1m 22s Understanding Data - Refs 1m 56s Refs - child(), parent(), and root() 1m 4s Data Design - Foreward 1m 6s Data Design - Root Branches 0m 35s Data Design - Deep Nesting 5m 41s Data Design - Duplicate Data 3m 57s Data Design - Design Around Access 1m 20s Creating an Account 1m 16s Summary 0m 46s Reading Data 37m 52s Introduction 3m 30s Demo Intro 5m 24s Reading Data with on() 7m 47s Reading Data with once() 3m 8s Following List Display 5m 19s Simplifying the Following List 2m 23s Displaying the Timeline - 1st Attempt 2m 13s Displaying the Timeline - 2nd Attempt 3m 23s Detaching Event Listeners 3m 57s Summary 0m 43s Writing Data 40m 27s Introduction 1m 0s Using push() to Create Data 9m 5s Using update() to Update Data 3m 2s Structuring Data for New Features 4m 1s Using set() and child_added() 9m 47s Events and Server Code 5m 51s Deleting Data with remove() 4m 2s Coordinating Writes with transaction() 3m 3s Summary 0m 32s Querying Data 28m 30s Introduction 1m 16s Using orderByKey() & limitToLast() 6m 9s Using orderByChild() 3m 7s Using equalTo() to Find Data 4m 36s Removing Data from Timelines 5m 30s Using orderByValue() 4m 3s Using startAt() and endAt() 2m 43s Summary 1m 4s Indexing Data 10m 27s Introduction 0m 44s Creating a Basic Index 3m 29s More Indexing 3m 31s Indexing with orderByValue() 2m 5s Summary 0m 36s Authentication 26m 22s Introduction 5m 38s Anonymous Authentication 4m 51s Configuring Email and Password Authentication 1m 45s Coding Email and Password Authentication 7m 36s Authentication with OAuth 5m 39s Summary 0m 50s Authorization and Validation 39m 47s Introduction 0m 53s Introduction to Authorization 2m 20s The Firebase Simulator 2m 15s Basic Authorization 6m 43s Using Expressions 3m 2s Authorization and Authentication 6m 57s Introduction to Validation 1m 48s Security Variables 2m 11s Basic Validation 4m 17s More Validation 1m 25s Validating All Fields 2m 14s Validation and Cascading 1m 17s Handling Validation and Authorization Failures 3m 0s Summary 0m 49s Course Summary 0m 29sCourse Overview 1m 21s Introduction 6m 14s Welcome 1m 30s Prerequisites 1m 22s Course Repository 0m 42s Why You Should Learn Firebase 1m 48s The Demo App 0m 51s Firebase Basics 34m 5s Introduction 1m 38s NoSQL Concepts 2m 46s Firebase Essentials 2m 45s The Management Console 3m 48s Application Architecture with Firebase 2m 10s Understanding Data - Arrays 1m 47s Understanding Data - Null Locations 1m 22s Understanding Data - Refs 1m 56s Refs - child(), parent(), and root() 1m 4s Data Design - Foreward 1m 6s Data Design - Root Branches 0m 35s Data Design - Deep Nesting 5m 41s Data Design - Duplicate Data 3m 57s Data Design - Design Around Access 1m 20s Creating an Account 1m 16s Summary 0m 46s Reading Data 37m 52s Introduction 3m 30s Demo Intro 5m 24s Reading Data with on() 7m 47s Reading Data with once() 3m 8s Following List Display 5m 19s Simplifying the Following List 2m 23s Displaying the Timeline - 1st Attempt 2m 13s Displaying the Timeline - 2nd Attempt 3m 23s Detaching Event Listeners 3m 57s Summary 0m 43s Writing Data 40m 27s Introduction 1m 0s Using push() to Create Data 9m 5s Using update() to Update Data 3m 2s Structuring Data for New Features 4m 1s Using set() and child_added() 9m 47s Events and Server Code 5m 51s Deleting Data with remove() 4m 2s Coordinating Writes with transaction() 3m 3s Summary 0m 32s Querying Data 28m 30s Introduction 1m 16s Using orderByKey() & limitToLast() 6m 9s Using orderByChild() 3m 7s Using equalTo() to Find Data 4m 36s Removing Data from Timelines 5m 30s Using orderByValue() 4m 3s Using startAt() and endAt() 2m 43s Summary 1m 4s Indexing Data 10m 27s Introduction 0m 44s Creating a Basic Index 3m 29s More Indexing 3m 31s Indexing with orderByValue() 2m 5s Summary 0m 36s Authentication 26m 22s Introduction 5m 38s Anonymous Authentication 4m 51s Configuring Email and Password Authentication 1m 45s Coding Email and Password Authentication 7m 36s Authentication with OAuth 5m 39s Summary 0m 50s Authorization and Validation 39m 47s Introduction 0m 53s Introduction to Authorization 2m 20s The Firebase Simulator 2m 15s Basic Authorization 6m 43s Using Expressions 3m 2s Authorization and Authentication 6m 57s Introduction to Validation 1m 48s Security Variables 2m 11s Basic Validation 4m 17s More Validation 1m 25s Validating All Fields 2m 14s Validation and Cascading 1m 17s Handling Validation and Authorization Failures 3m 0s Summary 0m 49s Course Summary 0m 29s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Firebase Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 433.0MB Pluralsight Firebase Fundamentals_git.ir.rar