Flutter یک پلتفرم جدید تلفن همراه است که توسط گوگل پشتیبانی می شود. در این دوره با ساخت اپلیکیشن ها با Flutter، ساخت یک برنامه Hello World با Flutter، ایجاد رابط کاربری و افزودن تعامل، ایجاد یک برنامه پایگاه داده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا Flutter؟
 • نصب Flutter
 • طراحی UI ها با Dart
 • افزودن منطق
 • استفاده از کانتینرها
 • افزودن استایل به متن
 • افزودن تعامل
 • استفاده از DropDownButton و DropDownItems
 • ایجاد مدل کلاس
 • استفاده از Singleton
 • ایجاد ListView
 • ایجاد  Detail View
 • استفاده از حرکات
 • استفاده از انیمیشن ها
 • و غیره