آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش شروع کار با Flutter

دسته بندی ها: آموزش فلاتر (Flutter) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل

Flutter یک پلتفرم جدید تلفن همراه است که توسط گوگل پشتیبانی می شود. در این دوره با ساخت اپلیکیشن ها با Flutter، ساخت یک برنامه Hello World با Flutter، ایجاد رابط کاربری و افزودن تعامل، ایجاد یک برنامه پایگاه داده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا Flutter؟
 • نصب Flutter
 • طراحی UI ها با Dart
 • افزودن منطق
 • استفاده از کانتینرها
 • افزودن استایل به متن
 • افزودن تعامل
 • استفاده از DropDownButton و DropDownItems
 • ایجاد مدل کلاس
 • استفاده از Singleton
 • ایجاد ListView
 • ایجاد  Detail View
 • استفاده از حرکات
 • استفاده از انیمیشن ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Flutter: Getting Started Publisher:Pluralsight Author:Simone Alessandria Duration:2h 46m Level:Beginner

Developing for mobile platforms can be frustrating, and Flutter is Google’s solution to make mobile development better. This course will teach you the basics of Flutter, including building a UI, using animations, and creating a database app.
Have you ever tried to create an app for IOS and Android, and looked for a fast, reliable, and single-code-base platform? If so, this course, Flutter: Getting Started, is the perfect course for you. In this course you’ll learn how to build apps with Flutter, the new mobile platform backed by Google.
First, you’ll explore how to build a Hello World app with Flutter. Next, you’ll build a user interface and add interactivity. Finally, you’ll discover how to create a complete database app. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of Flutter that will help you as you move forward to build great and successful mobile apps for Android and IOS with Flutter.
Course Overview
Course Overview
1m
Hello Flutter
Welcome
2m
Why Flutter?
5m
Installing Flutter
4m
Hello World!
4m
Designing UIs with Dart
4m
Organizing Your Flutter Code
5m
Adding Your Logic
6m
Designing the UI with Widgets
Introducing Basic Widgets
1m
Using Containers
8m
Adding Style to Text
5m
Screen Space with Rows and Columns
3m
Adding Images from Assets
2m
Giving Feedback: RaisedButton and AlertDialog
4m
Adding Interactivity
Introducing Stateful Widgets
2m
Using State in Flutter
3m
Demo: Hello You!
5m
Demo: Using a DropDownButton and DropDownItems
4m
Demo: Fuel Cost Calculator (Part 1)
6m
Demo: Fuel Cost Calculator (Part 2)
8m
Navigating an App and Dealing with Data
Data & SQFLite in Flutter
4m
Creating a Model Class
5m
Using a Singleton
11m
Developing a Database Helper Class
6m
Building a ListView
9m
Building a Detail View
4m
Navigation in Flutter
4m
Demo: Completing the App
8m
Module Summary & Takeaways
1m
Introducing Gestures and Animations
Intro
1m
Using Gestures
9m
Using Animations
5m
Summary and Takeaways
1m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 458.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Flutter Getting Started_git.ir.rar