مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش قالب بندی کاربرگ ها و سلول های اکسل

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

در سومین دوره از سری اکسل، ظاهر و احساس کاربرگ/کارپوشه اکسل را بررسی خواهیم کرد. در اینجا، بر نحوه شکل دادن به کاربرگ ها و کارپوشه ها به گونه ای که ما می خواهیم و ابزارهایی که به ما کمک می کنند، تمرکز خواهیم کرد. این مهارت مهمی است که باید برای ایجاد صفحات گسترده با ظاهری حرفه ای داشته باشید.
ابتدا، بر چگونگی قالب بندی کاربرگ ها و کارپوشه ها نگاهی می اندازیم. سپس، ما به گزینه ها و نماهای سفارشی سازی برای کاربرگ ها و کارپوشه ها خواهیم پرداخت. در پایان، به قالب بندی سلول ها و دامنه ها در اکسل می پردازیم.
پس از پایان این دوره، مهارت و دانش لازم برای ایجاد صفحه گسترده حرفه ای و کاربردی در مایکروسافت اکسل را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Formatting Excel Worksheets and Cells Author:Pratheerth Padman Duration:1:27:35 Level:Intermediate

In the 3rd course in the Excel series, we will be handling the look and feel of an excel worksheet/workbook. Here, we’ll be concentrating on how we want the sheets and books to look like and the tools that help us achieve that. This is an important skill to have in order to create professional-looking spreadsheets.
First, we'll be looking at how to format workbooks and worksheets. Next, we'll look at customizing options and views for worksheets and workbooks. Finally, we'll look at formatting cells and ranges in Excel.
When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge to create professional, functional spreadsheets in Microsoft Excel.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس