تبلیغات

آموزش اصول و مبانی V-Ray برای Maya

دسته بندی ها: آموزش مایا (Autodesk Maya) ، دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا شما می خواهید یک عکس با کیفیت بسیار زیبا رندر کنید، اما مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟ اگر چنین است، مبانی V-Ray در مایا برای شما مناسب است! ابتدا، UI و گردش کار کلی را یاد بگیرید. سپس، چراغ ها را ایجاد و دستکاری کنید. بعد، شما می توانید مواد و گره های تکسچر را تنظیم کنید.

نرم افزار مورد نیاز: مایا 2017

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • V-Ray UI و درک گردش کار
 • استفاده از V-Ray Frame Buffer
 • تعریف گردش کار فضای خطی
 • V-Ray و رندر تعاملی IPR
 • مدیریت نور و تنظیمات سریع V-Ray
 • ایجاد و مدیریت نورهای V-Ray
 • استفاده از چراغ های مایا با V-Ray
 • معرفی GI
 • استفاده از نور مستطیلی
 • استفاده از  Sphere Light
 • استفاده از IES Light
 • استفاده از موارد V-Ray
 • مواد V-Ray
 • V-Ray Blend Material
 • استفاده از V-Ray Textures Nodes
 • V-Ray Softbox و Temperature Maps
 • استفاده از  V-Ray Camera
 • تنظیمات رنگ در VFB
 • رندر تصاویر با V-Ray
 • رندر انیمیشن ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Fundamentals of V-Ray for Maya Publisher:Pluralsight Author:Dariush Derakhshani Duration:3h 49m Level:Beginner

Learn the workflows and skills of rendering images with V-Ray in Maya.
Have you wanted to render a gorgeous still image, but haven’t been sure where to start? If so, Fundamentals of V-Ray in Maya is for you! First, get to know the UI and overall workflow. Then, create and manipulate lights. Next, you’ll set up materials and texture nodes. You’ll then set up the camera before finally rendering your image. When you’re done with Fundamentals of V-Ray for Maya, you’ll be ready to start practicing and creating professional quality renders of your 3d work. Required Software: Maya 2017
Course Overview
Course Overview
1m
V-Ray UI and Understanding the Overall Workflow
V-Ray for Maya UI
6m
Using the V-Ray Frame Buffer
7m
Defining Linear Space Workflow
6m
V-Ray and IPR Interactive Rendering
7m
Light Management and V-Ray Quick Settings
6m
Light Management and V-Ray Quick Settings Practice
10m
Creating and Manipulating V-Ray Lights
Using Maya Lights with V-Ray
6m
Introducing GI
8m
Using the Rectangle Light
5m
Mapping a Rectangle Light
7m
Using the Sphere Light
4m
Using the Dome Light
9m
V-Ray Sun and Sky
7m
Using the IES Light
4m
Using V-Ray Materials
V-Ray Material
11m
V-Ray Material Practice
9m
V-Ray Material – Glass and Refractive Surfaces
7m
V-Ray Blend Material
5m
Displacement Mapping with V-Ray
7m
Using V-Ray Textures Nodes
Wireframe Rendering: V-Ray Edges Map
8m
Control a Material with V-Ray Falloff Map
6m
V-Ray Softbox and Temperature Maps
7m
V-Ray Dirt Map for Ambient Occlusion
4m
Using the V-Ray Camera
Physical Camera Workflow
9m
Physical Camera: Motion Blur
5m
Physical Camera: Depth of Field
7m
Color Adjustments in the VFB
5m
Rendering Images with V-Ray
Basics of Sampling
7m
Rendering Animations
4m
Introduction to Render Elements
6m
Basic Render Element Comp with After Effects
6m
Creating an Ambient Occlusion Pass
7m

پیشنهاد فرادرس