آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش شروع کار با GatsbyJS

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش طراحی وب

ایجاد سایت های استاتیک مدرن با GatsbyJS ، React و GraphQL می تواند آسان باشد و در این دوره به شما نحوه ایجاد آن را نشان می دهیم. در این دوره با ساخت وب سایت با GatsbyJS، معرفی JAMStack، مبانی GatsbyJS، نحوه استفاده از تکنولوژی GatsbyJS آشنا می شوید. علاوه بر این، نحوه استفاده Gatsby از React برای ایجاد کامپوننت های قابل استفاده مجدد، ساخت بلوک در سایت GatsbyJS، اهمیت آن در اکوسیستم GatsbyJS و کوئری داده با استفاده از تکنولوژی versatile را فرا خواهید گرفت. 

معرفی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
GatsbyJS: Getting Started Author:Marcelo Pastorino Duration:2h 0m

Creating modern static sites with GatsbyJS, React, and GraphQL can be easy and this course will show you how.
In this course, GatsbyJS: Getting Started, you will gain the foundational knowledge needed to create modern static sites using GatsbyJS.
First, you will learn what the JAMStack is, the basics of GatsbyJS, and how to start using this amazing technology.
Next, you will discover how Gatsby makes use of React to create reusable components, the building block in a GatsbyJS site, and learn how to create React components of your own.
Finally, you will explore GraphQL and its importance in the Gatsby ecosystem, as well as how to query for data using this versatile technology.
When you finish this course, you will have created a modern and complete static blog site in Gatsby, as well as acquired the skills and knowledge needed to create other type of sites with GatsbyJS, using React and GraphQL.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس