مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شروع کار با Chef Fluency

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Chef به شما توانایی تعریف راهکارهای پیچیده مدیریت پیکربندی را می دهد و کلیه ناوگان سرورهای شما را تحت کنترل کد محور، خودکار، قدرتمند با تست و ممیزی مستقل قرار می دهد. شما در این دوره، انجام کارهای ممکن با پلتفرم ها و ابزارهای Chef که در دسترس شما هستند را درک خواهید کرد، همچنین با مفاهیم بنیادی Chef آشنا می شوید، از جمله توسعه و اتوماسیون تست محور که در نقش شما به عنوان یک مهندس و توسعه دهنده Chef بسیار مهم است. ابتدا کامپوننت های اصلی Chef، از جمله Chef Workstation و Chef Infra Server را بررسی خواهید کرد. سپس، فلسفه طراحی Chef که توابع بومی Ruby را در دستور العمل های Chef شما قرار می دهد، بررسی می کنید. در پایان، با کاوش در زمینه توسعه تست محور Test Kitchen و InSpec، دانش و یادگیری را جمع بندی می کنید. شما در پایان این دوره، منابع سفارشی Chef را توسعه می دهید تا به راحتی بتوانید راهکارهای پیچیده مدیریت پیکربندی را گسترش دهید.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Getting Started with Chef Fluency Author:James Bannan Duration:2:56:13 Level:Beginner

Chef gives you the ability to define complex configuration management solutions, bringing your entire fleet of servers under automated, code-driven control with robust and independent testing and auditing. In this course, Getting Started with Chef Fluency, you will begin understanding what’s possible with the Chef platforms and tools which are available to you, as well as becoming familiar with the foundational concepts of Chef, including test-driven development and automation is critical in your role as a Chef developer and engineer. First, you’ll look at the core components of Chef, including Chef Workstation and Chef Infra Server. Then, you’ll explore the Chef design philosophy which brings native Ruby functionality into your Chef recipes. Finally, you’ll bring all this knowledge and learning together by exploring test-driven development Test Kitchen and InSpec. By the end of this course, you'll be developing custom Chef resources to easily deploy complex configuration management solutions.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس