مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شروع به کار با Citrix Application Delivery Controller نسخه 13

دسته بندی ها: آموزش کلود (Cloud) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

ADC) Citrix Application Delivery Controller) حجم گسترده ای از اپلیکیشن ها، محتوا و دستگاه ها در جهان را در بر گرفته و آن ها را در یک رابط مبتنی بر ابر ادغام می کند. شما در این دوره، دانش بنیادی Citrix ADC نسخه 13، Gateway و همچنین یکپارچه سازی Citrix Cloud را خواهید آموخت. ابتدا، آزمایشگاه هایی که قابلیت Citric ADC را نشان می دهند، هم در یک سناریوی مبتنی بر hypervisor و هم در تنظیمات ابری، مبتنی بر Azure، را بررسی خواهید کرد. سپس، ملاحظات معماری را به همراه گزینه های پلتفرم و مجوزهایی که به بهترین وجه متناسب با نیازهای شما هستند را بررسی خواهید کرد. در پایان، با بررسی نمایش های بلادرنگ، درک بهتری از مدیریت ADC Citrix به دست خواهید آورد. پس از پایان این دوره، مهارت ها و دانش لازم برای مدیریت موثر Citrix ADC را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Getting Started with Citrix Application Delivery Controller (ADC) 13 Author:Jo Harder Duration:2:08:07 Level:Intermediate

Citrix Application Delivery Controller (ADC) takes the vast amount of apps, content, and devices in the world and consolidates them in one cloud-based interface. In this course, Getting Started with Citrix Application Delivery Controller (ADC) 13, you will learn foundational knowledge of Citrix ADC version 13, Gateway, as well as Citrix Cloud integration. First, you will walk through labs that demonstrate Citrix ADC functionality in both an on-premises hypervisor-based scenario and a cloud setting, based on Azure. Second, you will explore architectural considerations along with platform and licensing selections that best fit your needs. Finally, you will develop a better understanding of Citrix ADC administration by exploring real-time demonstrations. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to effectively administer Citrix ADC.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس