مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شروع کار با Concourse

دسته بندی ها: آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته DevOps دانش کاملی از یکپارچه سازی و تحویل مداوم وجود دارد. شما در این دوره، نحوه طراحی و ساخت کانال های ارتباطی اتوماسیون نرم افزار را دریافت خواهید کرد. ابتدا، می آموزید که چگونه یک محیط محلی Concourse برای توسعه کانال های ارتباطی راه اندازی کنید. سپس، نحوه ایجاد کامپوننت های اصلی یک کانال ارتباطی یعنی منابع، تسک ها و کارها را بررسی خواهید کرد. در پایان، فعالیت های چرخه عمر و نحوه مدیریت کانال های ارتباطی در حال اجرا را بررسی خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش مورد نیاز برای یکپارچه سازی و تحویل مداوم برای اتوماسیون مسیر تولید خود را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Getting Started with Concourse Author:Richard Seroter Duration:1:32:57 Level:Beginner

At the core of DevOps is a thorough knowledge of continuous integration and delivery. In this course, Getting Started with Concourse, you will understand how to design and build software automation pipelines. First, you will learn how to set up a local Concourse environment for pipeline development. Next, you will discover how to create the core components of a pipeline: resources, tasks, and jobs. Finally, you will explore lifecycle activities and how to manage your running pipelines. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of continuous integration and delivery needed to automate your path to production.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس