مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شروع به کار با HashiCorp Vault

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مدیریت مناسب رمزها جزء حیاتی از امنیت برنامه ها، حساب ها و گواهینامه ها در محیط شماست. شما در این دوره، نحوه استفاده از HashiCorp Vault برای ایجاد یک فریمورک بسیار امن برای مدیریت کامل چرخه حیات رمزها را یاد خواهید گرفت. ابتدا نحوه ایجاد، به روز رسانی و باطل کردن رمزها را می آموزید. سپس، چگونگی اضافه کردن موتورهای رمزهای جدید و پیکربندی دسترسی از طریق سیاست ها را بررسی خواهید کرد. در پایان، یک سرور Vault را پیکربندی کرده و اقدامات را از طریق سیستم حسابرسی قوی، ردیابی خواهید نمود. زمانی که این دوره را ه پایان برسانید، مهارت های الزامی برای تضمین اینکه اکثر رمزهای ارزشمند خودتان را با HashiCorp Vault به درستی ذخیره و ایمن نگه داری می شوند، خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with HashiCorp Vault Author:Ned Bellavance Duration:3h 7m

Proper management of secrets is a critical component of securing applications, accounts, and certificates in your environment. In this course, Getting Started with HashiCorp Vault, you will learn how to use HashiCorp Vault to provide a highly secure framework for the full life cycle management of secrets. First you will learn how to create, update, and revoke secrets. Then, you will explore how to add new secrets engines and configure access through policies. Finally, you will configure a Vault server and track actions through the robust auditing system. When you’re finished with the course, you’ll have the skills necessary to ensure you most valuable secrets are stored and secured properly with HashiCorp Vault.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس