OAuth 2.0 راه حلی برای امنیت API است که به HTTP API مدرن مجوز و delegation ارائه می دهد. در این دوره با OAuth 2.0، اصول OAuth، نقاط قوت و ضعف آن، برقراری امنیت اپلیکیشن نیتیو و موبایل با OAuth، فرمت های رایج پروتکل های OAuth مانند OpenID Connect و جریان دستگاه OAuth و غیره آشنا می شوید. همه اینها بدون استفاده از زبان برنامه نویسی یا پشته خاص آموزش داده شده است.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • API Security 101
 • مسئله ی API Authorization
 • کوکی ها
 • OAuth 2.0
 • Protocol Endpoints
 • Scope چیست؟
 • کد مجوز برای برنامه های وب
 • مجوز کلاینت برای ماشین ها
 • استفاده از Response Mode مناسب
 • اپلیکیشن های نیتیو
 • Stolen Tokens با PKCE
 • انتخاب بهترین Redirect URI
 • و غیره