پیشنهاد فرادرس

شروع کار با TestNG

دسته بندی ها: تست یکپارچه سازی (Integration Testing) ، تست استاتیک (Static Testing) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، تست خودکار (Automated Testing)

تست های اتوماتیک کلید تضمین کیفیت برای نرم افزار هستند. یاد بگیرید چگونه هر نوع تست واحد، کامپوننت و یا رابط گرافیکی بنویسید.

فریمورک TestNG یک ابزار برای تست اپلیکیشن است که از دو فریمورک JUnit و NUnit الهام گرفته شده است.

ویژگی های TestNG:

 • حاشیه نویسی (Annotations)
 • اجرای تست ها به شکل های مختلف
 • تست کدهای multithread
 • تنظیمات انعطاف پذیر
 • پشتیبانی از تست مبتنی بر داده (data-driven testing)
 • پشتیبانی از پارامتر
 • مدل اجرای قدرتمند
 • پشتیبانی شده توسط انواع ابزار و پلاگین ها (Eclipse، IDEA، Maven و ...)
 • توابع پیش فرض JDK برای زمان اجرا و ثبت (بدون وابستگی)
 • متودهای وابسته برای تست سمت سرور

 

در این دوره آموزشی با شروع کار با TestNG آشنا می شوید.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه
 • آشنایی با TestNG
 • چرا باید از فریمورک تست استفاده کنیم؟
 • مقایسه JUnit و TestNG
 • آشنایی با Annotations و Assertions
 • تنظیمات پروژه
 • آشنایی با DataProviders
 • مزیت استفاده از DataProviders
 • تست واحد با DataProviders
 • تست API با DataProviders
 • تست رابط کاربری با DataProviders
 • تفاوت ورودی و خروجی
 • استثناعات DataProviders
 • و ...
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with TestNG Publisher:Pluralsight Author:Andrejs Doronins Duration:1h 42m Level:Beginner

Automated tests are key to delivering quality assurance to software. Learn how to write any kind of test - unit, component or user interface, using TestNG - a feature-rich and incredibly popular testing framework.
Even on small projects manual testing can be cumbersome and slow, and it is simply impossible on enterprise projects with millions of lines of code. This is why automated tests are recognized as a necessity in order to deliver quality software. In this course, Getting Started with TestNG, you will learn how to write a variety of automated tests to accomplish test automation. First, you will learn how to set up a project dedicated to testing automation from the ground up, import TestNG and learn how to use its basic building blocks - annotations and assertions. These will enable you to write any kind of test - unit, component or UI test. Second, you will explore how annotation fields can boost your tests in order to make them more robust, concise and maintainable. Finally, you will discover how you can organize, group and structure your tests as their number increases. By the end of this course, you will have the necessary skills to write a testing framework that enables you to create automated tests at every level.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction
Introduction
2m
Why Use a Testing Framework
2m
JUnit vs. TestNG
1m
Overview
2m
Course Prerequisites
0m
Annotations and Assertions
Project Setup
4m
The @Test Annotation
3m
Assertions
7m
Hard vs. Soft Assertions
5m
Setup and Cleanup
5m
Inherited Setup and Cleanup
3m
The SkipException
3m
Summary
1m
Getting More Functionality out of Annotations
Description
2m
Expected Exception
2m
Timeout
1m
Enabled
2m
Always Run
3m
Other Fields
0m
Summary
0m
Leveraging the DataProviders
The Benefit of DataProviders
2m
Unit Tests with DataProviders
2m
API Tests with DataProviders
1m
UI Tests with DataProviders
2m
Different Input and Output
1m
Refactoring DataProviders
4m
DataProvider Exceptions
2m
Summary
1m
Organizing Your Tests
Why Organize Tests?
2m
XML Suite
6m
Group and Depends On
6m
Test Setup vs. Sanity Tests
1m
Priority
2m
Features Not Covered
1m
Summary
1m

پیشنهاد فرادرس