تبلیغات

شروع کار با خط فرمان لینوکس (Linux Command Line)

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

برای اولین قدم در تبدیل شدن به یک مدیر حرفه ای لینوکس آماده شوید.

در این دوره شما با مبانی مدیریت لینوکس و دستورات خط فرمان آن آشنا می شوید.

ابتدا با اتصالات شبکه آشنا می شوید، سپس با مبانی اسکریپت نویسی بش آشنا می شوید و در نهایت اصول سینتکس و دستورات خط فرمان لینوکس را بررسی خواهید کرد.

در پایان این دوره شما با ترمینال لینوکس آشنا خواهید شد و به راحتی می توانید پروژه های مدیریت لینوکس خود را شروع کنید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with the Linux Command Line Author:David Clinton Duration:1h 3m

Ready to take your first steps towards serious Linux administration? In this course, Getting Started with the Linux Command Line, you will learn the basics of Linux file system navigation and administration. First, you will discover network connectivity. Next, you will build a knowledgable foundation in bash scripting. Finally, you will explore some of the basics of command syntax patterns. When you are finished with this course, you will understand and be comfortable enough with the Linux terminal that you'll be ready to begin exploring your own Linux administration projects.

پیشنهاد فرادرس