پیشنهاد فرادرس

آموزش شروع کار با خودکارسازی تست Web API در جاوا

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java)

در دنیای امروز، شرکت های توسعه نرم افزاری به منظور ارائه محصول سریع تر، تحت فشار قرار می گیرند. این بدان معنی است که باید چرخه عمر توسعه نرم افزار (SDLC) کوتاه تر به دست آید و بنابراین فرایند تست باید سرعت را حفظ کند. در این دوره با مبانی Web API، نحوه کارکرد Web API، مفاهیم HTTP، ابزارهای مختلف برای خودکارسازی تست ها و درک نقاط قوت و ضعف آنها، نوشتن فریمورک تست کوچک در جاوا برای دستیابی به خودکارسازی تست آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیش نیازها
 • HTTP Headers
 • متدهای HTTP
 • شروع کار با تست Web API
 • تعریف تست ها
 • Postman و دیگر تست ها
 • Test Setup و Teardown
 • Refactor کردن ست
 • تست دیگر هدرها
 • یافتن JSON در HTTP Response
 • JSON به عنوان رشته یا JSON Object
 • Un)Marshallin)
 • Unmarshalling Nested JSON
 • نوشتن تست ها برای DELETE و POST
 • ارسال درخواست های OPTIONS
 • ارسال درخواست DELETE
 • ارسال درخواست POST
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with Web API Test Automation in Java Publisher:Pluralsight Author:Andrejs Doronins Duration:1h 58m Level:Beginner

Learn how to write automated tests for a Web API using the popular Java Apache HttpClient library to achieve faster and more reliable delivery of Quality Assurance within the SDLC.
In today's world, software development companies are pressured to deliver a product faster than ever before. This means a shorter Software Development Life Cycle (SDLC) must be achieved, and thus the testing process must keep up the pace. In this course, Getting Started with Web API Test Automation in Java, you will learn how to deliver faster yet high-standard quality assurance to a Web API. First, you will get an overview of the fundamental theory that surrounds Web APIs including how a Web API works and the necessary basic HTTP concepts that you need to get started. Next, you will learn about and get hands-on practice with various tools that can help you to automate tests and you will understand their strengths and weaknesses. Finally, you will write your own small testing framework in Java to achieve test automation. By the end of this course, you will have learned how to approach Web API test automation, decide what solutions are appropriate to your specific needs and the practical coding skills to achieve faster testing. All of this will serve you as a foundation to further develop a fully automated approach to testing within the SDLC.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction
Introduction
0m
Who Is This Course For?
0m
Overview
2m
Prerequisites
0m
Understanding Web API and HTTP Concepts
Web API Concepts
5m
HTTP Headers
4m
HTTP Methods
2m
Summary
1m
Getting Started with Web API Testing
Introduction
1m
Testing Pyramid
3m
Defining Tests
1m
curl Tool
5m
Postman and Other Tools
4m
Summary
1m
Writing Basic GET Tests for Response Headers
Project Setup
5m
First Test - 200 OK
5m
Test Setup and Teardown
3m
More Status Code Tests
1m
Refactoring Tests
2m
Testing Content-Type Header
3m
Testing Other Headers
2m
Get Headers Java 8 Way
2m
Verifying Header Presence
2m
Summary
1m
Writing Advanced GET Tests for Response Payload
Introduction
1m
Finding JSON in HTTP Response
1m
JSON as String or JSON Object
9m
(Un)Marshalling
2m
Unmarshalling a Simple JSON Object
5m
Unmarshalling to Any Class with Generics
3m
Unmarshalling Nested JSON
4m
POJO Generation with a Plugin
2m
Summary
1m
Writing Tests for DELETE and POST
Introduction
1m
Sending an OPTIONS Request
2m
Sending a DELETE Request
5m
Sending a POST Request
6m
Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Getting Started with Web API Test Automation in Java_git.ir.rar