در دنیای امروز، شرکت های توسعه نرم افزاری به منظور ارائه محصول سریع تر، تحت فشار قرار می گیرند. این بدان معنی است که باید چرخه عمر توسعه نرم افزار (SDLC) کوتاه تر به دست آید و بنابراین فرایند تست باید سرعت را حفظ کند. در این دوره با مبانی Web API، نحوه کارکرد Web API، مفاهیم HTTP، ابزارهای مختلف برای خودکارسازی تست ها و درک نقاط قوت و ضعف آنها، نوشتن فریمورک تست کوچک در جاوا برای دستیابی به خودکارسازی تست آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیش نیازها
 • HTTP Headers
 • متدهای HTTP
 • شروع کار با تست Web API
 • تعریف تست ها
 • Postman و دیگر تست ها
 • Test Setup و Teardown
 • Refactor کردن ست
 • تست دیگر هدرها
 • یافتن JSON در HTTP Response
 • JSON به عنوان رشته یا JSON Object
 • Un)Marshallin)
 • Unmarshalling Nested JSON
 • نوشتن تست ها برای DELETE و POST
 • ارسال درخواست های OPTIONS
 • ارسال درخواست DELETE
 • ارسال درخواست POST
 • و غیره