تبلیغات

شروع کار با اولین نمونه SQL Server 2017

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، پایگاه داده

در هسته ی SQL Server دانش جامعی از مدیریت پایگاه داده وجود دارد.

در این دوره شما پایه و اساس نصب و پیکر بندی SQL Server 2017 را فرا خواهید گرفت.در ابتدا با تاریخچه و معماری SQL Server  آشنا می شوید. سپس  نحوه نصب SQL Server  را یاد می گیرید و بعد از آن با نحوه استفاده از ابزار های SQL Server  آشنا خواهید شد.  در آخر، می فهمید که چگونه پیکربندی اساسی SQL Server را انجام دهید.

وقتی این دوره را به پایان برسانید، یک دانش بنیادی از  SQL Server خواهید داشت که به شما کمک می کند که در مسیر درک خود در مدیریت پایگاه داده پیش بروید.

 

بررسی دوره

خلاصه و منابع

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting Started with Your First SQL Server Instance Author:Kevin Hill Duration:2h 0m

At the core of SQL Server is a thorough knowledge of database administration. In this course, Getting Started with Your First SQL Server Instance, you’ll learn the basics of installing and configuring SQL Server 2017. First, you’ll learn SQL Server history and architecture. Next, you’ll explore how to install SQL Server 2017. Then, you’ll discover how to use the SQL Server Tools. Finally, you’ll discover how to do basic SQL Server configuration. When you’re finished with this course, you’ll have a basic knowledge of SQL Server that will help you move forward in your understanding of database administration.

پیشنهاد فرادرس