مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اداره داده و برنامه‌های Stateful در داکر (Docker)

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

کانتینر های داکر برنامه‌های شما را در واحدهای سبک روی فضای ابری یا on-prem اجرا می کنند اما داده چگونه داخل container کار می کند؟
در این دوره، اداره داده و برنامه‌های Stateful در داکر، شما درکی از نحوه مدیریت داده برنامه در کانتینر ها که می توانند درهر جایی اجرا شوند، کسب خواهید کرد.

ابتدا، شما یاد می گیرید Docker چگونه container filesystem را می سازد و چگونه می توانید داده‌ها را در خارج از چرخه حیات container حفظ کنید. سپس‌، شما درباره Docker volumes و توانایی آنها در استفاده از فضای ذخیره سازی اشتراک گذاشته شده با پلاگین‌های volume خواهید آموخت.
درنهایت، شما یاد خواهید گرفت چگونه خود Docker از داده استفاده‌ می کند و شما چگونه می توانید از فضای ذخیره‌تان با بهینه سازی Docker images بهترین استفاده را ببرید.

هنگام به اتمام رساندن این دوره، شما دانش و مهارت‌های فضای ذخیره سازی Docker که شما برای اجرای برنامه‌های stateful در containers نیاز دارید را کسب خواهید کرد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Handling Data and Stateful Applications in Docker Author:Elton Stoneman Duration:2h 15m

Docker containers run your apps in lightweight units on cloud or on-prem, but how does data work inside containers? In this course, Handling Data and Stateful Applications in Docker, you will gain the understanding of how to manage application data in containers which can run anywhere. First, you will learn how Docker builds the container filesystem and how you can persist data outside of the container lifecycle. Next, you will discover Docker volumes, and the ability to use shared storage with volume plugins. Finally, you will explore how Docker itself uses data, and how you can make the best use of your storage by optimizing Docker images. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Docker storage that you need to run stateful applications in containers.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس