مطالب پیشنهادی از سراسر وب

نحوه کار یادگیری ماشینی (ML)

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

یادگیری ماشینی جذاب است، اما آموزش های سنگین ریاضی آن حتی برای یک برنامه نویس هم می تواند رعب آور باشد. در این دوره، نحوه کار یادگیری ماشینی (ML)؛ شما مبانی یادگیری ماشینی از طریق کد را یاد خواهید گرفت.

در ابتدا، نگاهی بر یادگیری نظارت شده خواهید انداخت و بسرعت به سوی کدنویسی اولین برنامه یادگیری خود حرکت خواهید کرد، و نحوه بهبود خط به خط این برنامه را مشاهده خواهید کرد. سپس، نحوه بهبود خط به خط این برنامه را کشف خواهید کرد.

در پایان، نحوه نوشتن این برنامه توسط خودتان، بدون اینکه به کتابخانه های یادگیری ماشین ناشناخته متوسل شوید را مشاهده خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما یک برنامه بینایی کامپیوتری (Computer Vision) در حال کار خواهید داشت که کاراکترهای دست نویس را تشخیص می دهد و بعلاوه دانش کاربردی از ایده های اصولی یادگیری ماشینی کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight How Machine Learning Works Author:Paolo Perrotta Duration:2:23:03 Level:Beginner

Machine learning is fascinating, but those math-heavy tutorials can be intimidating, even for a programmer. In this course, How Machine Learning Works, you’ll learn the basics of machine learning from code. First, you will have a look at supervised learning, and you'll quickly move to coding your first learning program, and see how to improve that program line by line. Then, you'll discover how to improve that program line by line. Finally, you'll see how to write this program by yourself, without resorting to obscure machine learning libraries. By the end of the course, you'll have a working computer vision program that recognizes handwritten characters, and you'll have practical knowledge of the foundational ideas of machine learning.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


سعید 1 ماه و 2 هفته قبل

ممنونم . مطالب خوبی بیان شد.