مطالب پیشنهادی از سراسر وب

چگونه مکالمات دشوار داشته باشیم

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش های ویژه

از آنجایی که احتمالاً نگران آسیب رسیدن به عواطف یا خط قرمزهای خود هستید، ممکن است از مطرح کردن موضوعات حساسیت برانگیز و توجه به مواردی که نیاز به تغییر دارند حس خوشایندی نداشته باشید. در این دوره، چگونه مکالمات دشوار داشته باشیم؛ شما نحوه تسلط بر هنر برنامه ریزی برای شرکت در مکالمات دشوار و نگران کننده، چه در نقش آغازگر گفتگو و چه شخص حاضر در جلسه، را فرا خواهید گرفت. در ابتدا، نحوه آماده سازی برای مکالمه دشوار، از برنامه ریزی هدف دار برای جلسه در محیطی مناسب گرفته تا آماده سازی و تمرین با زبانی خاص در جهت رسیدن به اهداف را مشاهده خواهید کرد. سپس، ایده ها و تاکتیک هایی برای چگونگی ارائه مسئله و حفظ تمرکز در گفتگو، واکنش مناسب به احساسات و کنترل احساسات خود را کشف خواهید کرد. در پایان، آنچه باید بعد از گفتگوهای دشوار، از جمله پیگیری های مهم انجام دهید، و همچنین نحوه واکنش مستقیم و غیرمستقیم به افراد حاضر در گفتگوهای مهم را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما تخصص و دانش لازم در رهبری و ارتباط سازی مطلوب برای داشتن مکالمات دشوار موفقیت آمیز را کسب خواهید کرد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
How to Have Difficult Conversations Author:Jason Alba Duration:1h 36m

In your personal and professional relationships you have many opportunities to have critical conversations. It may feel uncomfortable bringing up sensitive topics and bringing attention to things that need to change because you may be worried about hurting feelings or overstepping boundaries. In this course, How to Have Difficult Conversations, you will learn to master the art of planning for and participating in conversations that are hard and uncomfortable, whether you are the initiator of the conversation or the subject of the meeting. First, you will see how to prepare for the difficult conversation, from purposefully planning for the meeting in the right environment to being prepared and practiced with specific language to achieve your objectives. Next, you will discover ideas and tactics for how to present the problem and keep the conversation focused, responding to emotions appropriately and keep your own emotions in check. Finally, you will explore what to do after you are done with the difficult conversation, including the critical follow-up, and how to act towards and around the people involved in the critical conversation. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of leadership and communication needed to have successful difficult conversations.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس