مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره شکار بدافزار بدون فایل (Fileless Malware)

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

در این دوره Tyler Hudak و Aaron Rosenmund در مورد اینکه دقیقا بدافزار بدون فایل چیست، چرا حمله کنندگان از بدافزار بدون فایل استفاده می کنند و استراتژی های دفاعی مختلفی که می تواند برای دفاع از سازمان هایتان استفاده شود، صحبت می کنند.

این دوره شما را با نمونه های مختلفی از تکنیک های بدافزارهای بدون فایل، استفاده از ابزارهای محلی (PowerShell و WMI) و انواع دفاع هایی که می توانید استفاده کنید، آشنا می کند. در پایان این دوره، شما آگاهی جامعی از انواع مختلف بدافزار بدون فایل و چگونگی دفاع بهتر در برابر آن را خواهید داشت.

بررسی دوره

بدافزار بدون فایل چیست؟

دفاع در برابر بدافزارهای بدون فایل: استفاده از ابزار لاگ مناسب

دفاع دربرابر بدافزار بدون فایل: استفاده از ابزارهای Hunting

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Hunting for Fileless Malware Author:Tyler Hudak Duration:1h 40m

In this course, Hunting for Fileless Malware, Tyler Hudak and Aaron Rosenmund tackle what exactly fileless malware is, why it is used by attackers, and the different defensive strategies that can be taken to defend your organizations from it. Learn about different examples of fileless malware techniques, the use of native tools (PowerShell and WMI), and the types of defenses you can use. By the end of this course, you’ll have a solid understanding of the various types of fileless malware and how best to defend against it.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس