مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت دسترسی و هویت در AWS : طراحی و پیاده سازی AWS سازمانی

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

یک حساب AWS ممکن است برای سازمان های کوچک کافی باشد، اما برای بسیاری از سازمان ها، داشتن چندین حساب یک ضرورت به شمار می آید، خواه برای امنیت باشد یا برای دلایل تجاری و مالی و یا مالکیت. مدیریت چندین حساب یک چالش بزرگ به حساب می آید اما AWS برای حل این مسئله ابزارهایی ارائه کرده است.

در این دوره شما توانایی مدیریت چندین حساب AWS با استفاده از ابزارهای AWS و تمرین هایی مناسب، به دست خواهید آورد. ابتدا دلیل نیاز به استفاده از چندین حساب را خواهید یافت و با ماهیت ابزار سازمان های AWS و اینکه چگونه این ابزار می تواند در مدیریت آن حساب ها به ما کمک کند آشنا خواهید شد، همچنین نقش واحد های سازمانی در سازمان را نیز در میابید.سپس یاد می گیرید چگونه از سیاست های کنترل سرویس استفاده کنید تا  کنترل دقیق تر بر روی عملکرد حسابهای IAM در درون حسابهای AWS داشته باشید.

در پایان خواهید فهمید که چگونه بر سازمان نظارت داشته باشید، از قطب ایمنی استفاده کنید و خواهید دید که مفهوم Landing Zone چطور می تواند برای ایجاد حساب هایی به بهترین شکل، مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که این دوره را به پایان برسانید ،دانش و مهارت کافی در زمینه سازمان های AWS برای ایجاد، مدیریت و نظارت بر حساب های چندگانه AWS خواهید داشت.

بررسی دوره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Identity and Access Management on AWS: Designing and Implementing an AWS Organization Author:Brian Eiler Duration:2h 24m

For small organizations, a single AWS account may be all that is required, but for many organizations, multiple accounts are a fact of life, whether for security, business/finance reasons, or due to mergers and acquisitions. Managing multiple accounts is a big challenge, but one for which AWS has provided tools. In this course, Identity and Access Management on AWS: Designing and Implementing an AWS Organization, you will gain the ability to manage multiple AWS accounts leveraging AWS tools and best practices. First, you will learn why multiple accounts may be needed, what the AWS Organizations feature is and how it can help in the management of those accounts, and the role of Organizational Units (OUs) in an Organization. Next, you will discover how to leverage Service Control Policies (SCPs) to gain finer-grained control over what IAM accounts can do within an AWS account. Finally, you will explore how to monitor an Organization, leverage Security Hub, and see how the Landing Zone concept can be used to deploy accounts according to best practices. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge about AWS Organizations needed to effectively create, manage, and monitor multiple AWS accounts.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس