مطالب پیشنهادی از سراسر وب

درک تصویر با TensorFlow بر روی GCP

دسته بندی ها: آموزش تنسورفلو (TensorFlow) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، سرویس های گوگل ، شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network) ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning)

در این دوره، ما نگاهی به استراتژی های مختلف برای ساخت یک Image Classifier با استفاده از شبکه های عصبی پیچشی (convolutional) خواهیم انداخت. ما دقت مدل را با تقویت، استخراج ویژگی و تنظیم دقیق ابرپارامترها در عین تلاش برای جلوگیری از پوشش بیش از حد داده ها، افزایش خواهیم داد. ما همچنین نگاهی بر مشکلات کاربردی در زمانی که داده کافی در اختیار ندارید و نحوه گنجاندن جدیدترین یافته های مطالعاتی در مدل های خودمان نیز خواهیم انداخت. شما آموزش عملی ساخت و بهینه سازی مدل های طبقه بندی تصویر در طیفی از مجموعه داده های عمومی در آزمایشگاه هایی که با هم کار خواهیم کرد را خواهید گذراند.

خلاصه دوره

فایل های تمرین exercise files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Image Understanding with TensorFlow on GCP Author:Google Cloud Duration:4:20:11 Level:Advanced

In this course, we will take a look at different strategies for building an image classifier using convolutional neural networks. We'll improve the model's accuracy with augmentation, feature extraction, and fine-tuning hyperparameters while trying to avoid overfitting our data. We will also look at practical issues that arise, for example, when you don’t have enough data and how to incorporate the latest research findings into our models. You will get hands-on practice building and optimizing your own image classification models on a variety of public datasets in the labs we’ll work on together.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس