مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پیاده سازی استراتژی هرم تست در جاوا

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اهمیت درک مفاهیم در سطح یک تست خاص در این است که یاد بگیرید چگونه آنها را پیاده سازی کنید. در این دوره، پیاده سازی استراتژی هرم تست (Test Pyramid) در جاوا؛ شما نحوه توسعه اپلیکیشن های جاوا که در همه سطوح تست شده اند را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، تست واحد و نحوه کار با کامپوننت ها در isolation را یاد خواهید گرفت. سپس، تست یکپارچه سازی، ترکیب واحدها به صورت یک گروه و تست سیستم را کشف خواهید کرد.

در پایان، شما تست پذیرش، آماده سازی نرم افزار برای تحویل به کاربر نهایی را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، برای چالش واقعی آماده خواهید شد: شامل آشنایی با نحوه توسعه اپلیکیشن های معتبر، شروع با عناصر سازنده جامد، یکپارچه سازی، کار با سیستم های خارجی و در نهایت رسیدن به هدف توسعه نرم افزار و اقناع نیازهای کسب و کار.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Implementing a Test Pyramid Strategy in Java Author:Catalin Tudose Duration:1:55:05 Level:Intermediate

It's important to not only understand the concepts of a particular testing level but also to learn how to apply them in practice. In this course, Implementing a Test Pyramid Strategy in Java, you’ll learn how to develop Java applications that are tested at all levels. First, you'll learn about unit testing and how to work with the components in isolation. Next, you'll discover integration testing, combining the units as a group and system testing. Finally, you'll explore the acceptance testing, making the software ready for delivery to the end user.
When you're finished with this course, you’ll be prepared for the real-life challenge: to know how to develop reliable applications, starting from solid building blocks, to integration, to working with external systems, and finally arriving at the target of software development - satisfying the business needs.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس