مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پیاده سازی و تست استقرارهای Blue-Green بر روی AWS

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

روش سنتی انتشار نرم افزار امروزه نمی تواند روند خود را حفظ کند. کاربران و مشتریان انتظار یک جریان پایدار از بهبودها و پیشرفت ها دارند. در این دوره، پیاده سازی و تست Blue-Green Deployments بر روی AWS؛ شما مفهوم استقرارهای Blue-Green و نحوه اجرای آنها بر روی پلتفرم AWS را یاد خواهید گرفت.

شما با درک ماهیت یک استقرار Blue-Green، و توجه به برخی عوامل در هنگام استفاده از آن کار خود را شروع خواهید کرد. شما همچنین کاربرد AWS Route 53 برای پیاده سازی یک استقرار Blue-Green را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه استفاده از AWS Elastic Load Balancer برای اجرای استقرارهای Blue-Green را کشف خواهید کرد. این شیوه تقریباً تأثیر فوری بر استقرار اپلیکیشن شما دارد.

در پایان، دو شیوه برای رفتار با داده هایی که اپلیکیشن های شما استفاده می کنند و نحوه مدیریت آن در شروع پیاده سازی استقرارهای Blue-Green را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری سرویس های AWS برای اجرای استقرارهای Blue-Green بر روی AWS را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

پیاده سازی Blue-Green Deployments با استفاده از AWS Elastic Beanstalk

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Implementing and Testing Blue-Green Deployments on AWS Author:Jake Watkins Duration:1:35:42 Level:Intermediate

The old traditional way of releasing software cannot keep pace today. Users and customers expect a constant stream of improvements and enhancements.
In this course, Implementing and Testing Blue-Green Deployments on AWS, you'll learn what Blue-Green deployments are and how to perform them on the AWS platform. You'll start by learning what a Blue-Green deployment is, and some of the factors you should consider when using it. You’ll also learn to use AWS Route 53 to implement a Blue-Green deployment. Next, you'll discover how to use AWS Elastic Load Balancer to perform Blue-Green deployments. This method provides nearly instant impact on your application’s deployment. Finally, you explore two methods for dealing with the data your applications use and how to manage it when you start doing Blue-Green deployments. By the end of this course, you will have the skills and knowledge of AWS services needed to perform Blue-Green deployments on AWS.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس