مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پیاده سازی گروه های امنیتی در شبکه AWS

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

بسیار خسته کننده است وقتی نمی توانید به EC2 instance خود دسترسی پیدا کنید و دلیلش را هم نمی دانید. در این دوره، پیاده سازی گروه های امنیتی در شبکه AWS؛ شما توانایی پیکربندی گروه های امنیتی (Security Groups) و آدرس های IP برای دسترسی به الزامات خود و EC2 instance خود را بدست خواهید آورد.

در ابتدا، قوانین گروه امنیتی را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه پیکربندی گروه های امنیتی برای رفع نیازهای خود را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه تخصیص IP Addresses داخلی و خارجی به instances خود را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت های لازم برای گروه های امنیتی و پیکربندی IP برای عیب یابی و حل مشکلات دسترسی با EC2 instances خود را بدست خواهید آورد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Implementing AWS Networking Security Groups Author:Craig Golightly Duration:0:40:58 Level:Intermediate

It can be frustrating when you can't access your EC2 instance and don't know why. In this course, Implementing AWS Networking Security Groups, you will gain the ability to configure security groups and IP addresses to allow the access you need to and from your EC2 instances. First, you will learn about security group rules. Next, you will discover how to configure security groups to meet your needs. Finally, you will explore how to assign internal and external IP addresses to your instances. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of security groups and IP configuration needed to troubleshoot and solve access issues with your EC2 instances.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس