مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پیاده سازی سیستم های تشخیص تصویر با TensorFlow

دسته بندی ها: آموزش تنسورفلو (TensorFlow) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

اجرای تصاویر از طریق مدل های یادگیری عمیق به طور بالقوه معمولی ترین سناریویی است که امروزه در آن از یادگیری عمیق استفاده می شود.

در این دوره، اصول اولیه نحوه پیاده سازی یک راهکار برای معمولی ترین سناریوهای تصویربرداری یادگیری عمیق را خواهید آموخت. در ابتدا خواهید آموخت چگونه معماری مدل تنسورفلو را انتخاب کنید در صورتیکه بتوانید راه حل خود را با مدل های از پیش آموزش دیده و از قبل موجود پیاده سازی کنید. سپس، می آموزید که چگونه با بهره گیری از مزایای یادگیری انتقال، چنین مدل هایی را با استفاده از تصاویر آموزشی خود توسعه دهید. در پایان، خواهید دید که چگونه می توانید از راهکارهای پیشرفته تر برای انجام پردازش پیشرفته تر روی تصاویر مانند تقسیم بندی استفاده کنید و حتی یاد می گیرید که چگونه یک راهکار تشخیص چهره را پیاده سازی کنید. زمانی که این دوره را به پایان برسانید، مهارت ها و دانش TensorFlow و تصویربرداری برای اجرای موفقیت آمیز راهکارهای خود را خواهید داشت.

بررسی دوره

محلی سازی و تقسیم بندی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Implementing Image Recognition Systems with TensorFlow Author:Jon Flanders Duration:1h 56m

Running images through deep learning models is potentially the most typical scenario in which deep learning is
used today. In this course, Implementing Image Recognition Systems with TensorFlow, you will learn the basics of how to implement a solution for the most typical deep learning imaging scenarios. First, you will learn how to pick a TensorFlow model architecture if you can implement your solution with pre-existing, pre-trained models. Next, you will learn how to extend such models using your own training images by taking advantage of transfer learning. Finally, you will see how to use more advanced solutions to do more advanced processing on images, like segmentation, and even learn how to implement a facial recognition solution. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of TensorFlow and imaging in order to implement your own solutions successfully.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس