تبلیغات

آموزش وارد کردن داده - داده پایتون

دسته بندی ها: آموزش SQLAlchemy ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پانداس (Pandas)

پایتون یکی از قدرتمندترین و گسترده ترین زبان ها برای کار با داده ها است. در این دوره با دانش لازم جهت وارد کردن داده فرمت های مختلف فایل از جمله متن، داده های جدولی، فرمت های باینری و نیز پایگاه داده ها آشنا می شوید. اول، شما نحوه وارد کردن فایل های متن و CSV را یاد خواهید گرفت. بعدا شما نحوه وارد کردن داده ها از JSON، XML، SAS، Stata، HDF5، Matlab و  فایل های Pickle و موارد دیگر را خواهید آموخت. در نهایت، به بررسی نحوه وارد کردن داده های مرتبط با پایگاه داده ها از جمله SQLite، MySQL و PostgreSQL خواهید پرداخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • وارد کردن داده متن به پایتون با استفاده از NumPy
 • وارد کردن فایل های Flat و داده های عددی با استفاده از NumPy
 • وارد کردن داده CSV به پایتون با استفاده از CSV و pandas
 • وارد کردن فایل های CSV با استفاده از ماژول csv پایتون
 • وارد کردن فایل های متنی و CSV با استفاده از pandas
 • وارد کردن داده ها به پایتون از JSON و فایل های XML
 • وارد کردن داده ها به پایتون از JSON با استفاده از کتابخانه JSON
 • وارد کردن داده ها به پایتون از XML با استفاده از XML ElementTree API
 • وارد کردن داده ها به پایتون از فایل های اکسل
 • وارد کردن فایل های اکسل با استفاده از pandas
 • وارد کردن داده ها به پایتون از فرمت های رایج داده های باینری
 • خواندن فایل های SAS با pandas
 • خواندن فایل های Stata با pandas
 • خواندن فایل های HDF5
 • خواندن فایل های متلب
 • خواندن فایل Pickle
 • وارد کردن داده ها به پایتون از پایگاه داده های مرتبط
 • وارد کردن پایگاه داده های sqlite
 • بهره بردن از pandas DataFrames در زمان کوئری sqlite
 • کار با پایگاه داده ها با استفاده از SQLAlchemy
 • وارد کردن داده ها از پایگاه داده های مرتبط با (pandas (MySQL
 • کار با PostgreSQL با psycopg2 و SQLAlchemy
 • وارد کردن داده رابطه ای
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Importing Data: Python Data Playbook Publisher:Pluralsight Author:Xavier Morera Duration:1h 35m Level:Beginner

In order to work with data in Python, you need to know how to get data into Python. This playbook defines data import recipes for common data import problems you’ll encounter using Python.
Python is one of the most powerful and widely used languages to work with data. In this course, Importing Data: Python Data Playbook, you will learn foundational knowledge and gain the ability to import data from multiple different file formats, including: text, tabular data, binary formats as well as from databases. First, you will learn how to import text and CSV files. Next, you will discover how to import data from JSON, XML, SAS, Stata, HDF5, Matlab, Pickle files, and more. Finally, you will explore how to import relational data from databases, including: SQLite, MySQL, and PostgreSQL. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of importing data into Python needed to analyze, visualize, and in general work with data.
Course Overview
Course Overview
1m
Importing Text Data into Python Using NumPy
Importing Text Data into Python Using NumPy
5m
Importing Flat Files and Numeric Data Using NumPy
7m
Importing CSV Data into Python Using csv and pandas
Importing CSV Data into Python Using csv and pandas
0m
Importing CSV Files Using the Python csv Module
6m
Importing Text and CSV Files Using pandas
16m
Import Data into Python from JSON and XML Files
Importing Data into Python from JSON and XML Files
1m
Importing Data into Python from JSON Using the JSON Library
8m
Importing Data into Python from XML Using the ElementTree XML API
4m
Import Data into Python from Excel Files
Importing Data into Python from Excel Files
1m
Importing Excel Files Using pandas
8m
Import Data into Python from Common Binary Data File Formats
Importing Data into Python from Common Binary Data File Formats
0m
Reading SAS Files with pandas
3m
Reading Stata Files with pandas
1m
Reading HDF5 Files
2m
Reading Matlab Files
1m
Reading Pickle Files
2m
Import Data into Python from Relational Databases
Importing Data into Python from Relational Databases
1m
Importing sqlite Database Files
4m
Taking Advantage of pandas DataFrames When Querying sqlite
1m
Working with Databases Using SQLAlchemy
4m
Importing Data from Relational Databases with pandas (MySQL)
4m
Working with PostgreSQL with psycopg2 and SQLAlchemy
2m
Importing Relational Data
2m

پیشنهاد فرادرس