پایتون یکی از قدرتمندترین و گسترده ترین زبان ها برای کار با داده ها است. در این دوره با دانش لازم جهت وارد کردن داده فرمت های مختلف فایل از جمله متن، داده های جدولی، فرمت های باینری و نیز پایگاه داده ها آشنا می شوید. اول، شما نحوه وارد کردن فایل های متن و CSV را یاد خواهید گرفت. بعدا شما نحوه وارد کردن داده ها از JSON، XML، SAS، Stata، HDF5، Matlab و  فایل های Pickle و موارد دیگر را خواهید آموخت. در نهایت، به بررسی نحوه وارد کردن داده های مرتبط با پایگاه داده ها از جمله SQLite، MySQL و PostgreSQL خواهید پرداخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • وارد کردن داده متن به پایتون با استفاده از NumPy
 • وارد کردن فایل های Flat و داده های عددی با استفاده از NumPy
 • وارد کردن داده CSV به پایتون با استفاده از CSV و pandas
 • وارد کردن فایل های CSV با استفاده از ماژول csv پایتون
 • وارد کردن فایل های متنی و CSV با استفاده از pandas
 • وارد کردن داده ها به پایتون از JSON و فایل های XML
 • وارد کردن داده ها به پایتون از JSON با استفاده از کتابخانه JSON
 • وارد کردن داده ها به پایتون از XML با استفاده از XML ElementTree API
 • وارد کردن داده ها به پایتون از فایل های اکسل
 • وارد کردن فایل های اکسل با استفاده از pandas
 • وارد کردن داده ها به پایتون از فرمت های رایج داده های باینری
 • خواندن فایل های SAS با pandas
 • خواندن فایل های Stata با pandas
 • خواندن فایل های HDF5
 • خواندن فایل های متلب
 • خواندن فایل Pickle
 • وارد کردن داده ها به پایتون از پایگاه داده های مرتبط
 • وارد کردن پایگاه داده های sqlite
 • بهره بردن از pandas DataFrames در زمان کوئری sqlite
 • کار با پایگاه داده ها با استفاده از SQLAlchemy
 • وارد کردن داده ها از پایگاه داده های مرتبط با (pandas (MySQL
 • کار با PostgreSQL با psycopg2 و SQLAlchemy
 • وارد کردن داده رابطه ای