مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایجاد اپلیکیشن های NET Core MVC. با استفاده از نقاط گسترش

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET Core

اگر شما ساخت اپلیکیشن های MVC با NET Core. را فرا بگیرید خواهان رشد مهارت های خود در این زمینه خواهید بود. به جای استفاده از MVC، می خواهید کنترل و سفارشی کردن ویژگی ها و قراردادهای آن را انجام دهید. در این دوره، شما یاد می گیرید چطور فریمورک را با نیازهای پروژه خود تطبیق دهید، نه اینکه با محدودیت های پیش فرض آن کار کنید. در ابتدا شما نحوه ایجاد و گسترش نسخه های کامپوننت ها مانند Tag Helper، فیلترها، View Components و غیره را یاد خواهید گرفت. سپس، سفارش سازی نحوه مدیریت داده ورودی، نحوه تولید داده پاسخ خروجی و در آخر نحوه تغییر رفتار های داخلی MVC را با سفارشی سازی Action Method Selection، Application Model و Middleware pipeline را یاد خواهید گرفت. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با MVC
 • از کنوانسیون تا سفارش سازی
 • درک قابلیت گسترش در NET Core.
 • راه اندازی پروژه
 • Tag Helper
 • کار با Tag Helper سفارشی
 • ایجاد Tag Helper داده محور
 • کار با Attribute Tag Helpers
 • مدیریت طرح بندی های پیچیده
 • کار با  View Components
 • کنترل جریان اپلیکیشن ها با فیلترها
 • کار با فیلترهای استثنا
 • بررسی فیلترهای مجوز
 • معرفی منابع، نوع و فیلترهای سرویس
 • تزریق وابستگی با فیلترهای نوع
 • تقویت اتصال داده و اعتبار سنجی
 • سفارشی سازی اعتبار در MVC
 • درک View Engines
 • درک Route Constraints
 • API Versioning
 • ایجاد Middleware سفارشی
 • درک فیلترهای Middleware
 • و غیره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Improving .NET Core MVC Apps Using Extension Points Publisher:Pluralsight Author:Alex Wolf Duration:3h 41m Level:Intermediate

.NET Core is a new platform that brings even greater extensibility to the already flexible MVC framework. This course will explore how to leverage those extension points, and customize components of MVC to meet the evolving needs of your projects.
As you grow comfortable building MVC apps with .NET Core, you’ll quickly want to go further. Instead of just using MVC, you’ll want to control and customize its features and conventions. In this course, Improving .NET Core MVC Apps Using Extension Points, you'll learn how to adapt the framework to your project requirements, rather than limiting your vision to work within its default constraints. First, you'll learn how to extend or build custom versions of components like Tag Helpers, View Components, Filters, and more. Next, you'll explore customizing how incoming data is handled, and how outgoing response data is generated. Finally, you'll discover how to modify the internal behaviors of MVC by customizing Action Method Selection, the Application Model, and the Middleware pipeline. By the end of this course, you’ll know how to extend or adapt MVC to the needs of your project, and take your skills to the next level.
Course Overview
Course Overview
1m
Getting the Most Out of MVC
Introduction
3m
From Convention to Customization
3m
Understanding Extensibility in .NET Core
2m
Touring the Sample Application
3m
Setting up the Sample Project
2m
Improving Views and Layouts
Exploring UI Enhancement Opportunities
1m
Tag Helper Essentials
2m
Working with Custom Tag Helpers
4m
Demo: Creating a Simple Tag Helper
4m
Demo: Building a Data Driven Tag Helper
4m
Demo: Working with Attribute Tag Helpers
2m
Managing Complex Layouts
2m
Working with View Components
2m
Demo: Creating a Custom View Component
4m
Demo: Improving Layouts Using Reusable Components
2m
Summary
1m
Controlling Application Flow with Filters
The Need for Filters
3m
Understanding Action and Result Filters
3m
Demo: Working with Action Filters
6m
Working with Exception Filters
1m
Demo: Improving Error Handling with Exception Filters
4m
Exploring Authorization Filters
2m
Demo: Feature Switches with Authorization Filters
3m
Introducing Resource, Type, and Service Filters
3m
Exploring Type and Service Filter Differences
3m
Demo: Dependency Injection with Type Filters
4m
Summary
1m
Enhancing Data Binding and Validation
Exploring Custom Validation Requirements
2m
Customizing Validation in MVC
3m
Demo: Custom Property Validation with Attributes
4m
Demo: Implementing Cross Property Model Validation
4m
Exploring Model Binding in Depth
3m
Model Binding Customization Options
3m
Custom Model Binding Scenarios
1m
Demo: Handling Bad Data with a Custom Binder
6m
Summary
1m
Customizing Application Responses
Opportunities to Enhance Application Responses
1m
Understanding View Engines
2m
Extending the Razor View Engine
2m
Demo: Adding Themes with View Location Expanders
3m
Demo: Enhancing the View Location Expander
4m
Exploring Action Results
2m
Extending and Customizing Action Results
3m
Demo: Creating a Custom Action Result
5m
Summary
1m
Influencing the Action Method Selection Process
Action Method Selection Challenges
1m
Use Cases for Extending Routing
1m
Understanding Route Constraints
3m
Demo: Creating a Custom Route Constraint
5m
API Versioning Essentials
1m
Demo: Simple Versioning with Constraints
5m
Understanding Action Constraints
2m
Exploring Action Constraint Use Cases
1m
Demo: Creating a Custom Action Constraint
3m
Summary
0m
Changing MVC Conventions Using the App Model
Introducing the Application Model
3m
Extending the Application Model
2m
Demo: Changing Controller Naming Conventions
4m
Demo: Influencing Parameter Binding Conventions
4m
Versioning with Model Conventions
1m
Demo: Preparing the Controllers for Versioning
3m
Demo: Creating a Controller Versioning Convention
4m
Summary
1m
Customizing the Middleware Pipeline
Middleware Essentials
3m
Building Custom Middleware
2m
Demo: Working with Middleware
4m
Introducing Basic Authentication
2m
Demo: Implementing Basic Auth Using Middleware
4m
Understanding Middleware Filters
1m
Demo: Working with Middleware Filters
3m
Summary
1m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 933.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Improving .NET Core MVC Apps Using Extension Points_git.ir.rar