مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش نصب Windows Server 2019

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اگرچه نصب Windows Server و Server Core مبحث بسیار جذابی به نظر نرسد، اما احتمالاً از نحوه خودکارسازی فرآیند شگفت زده خواهید شد.

در این دوره، آموزش نصب Windows Server 2019؛ شما فقط پروسه Next-Next-Finish در نصب یک نسخه کپی از Windows Server 2019 را بررسی نخواهید کرد. در ابتدا، ابزارها و تکنیک های جدید، و در بعضی موارد قدیمی را برای خودکارسازی فوق العاده این فرآیند دستی بررسی خواهید کرد. سپس، شیوه های مؤثرتر آفلاین، خط فرمان و PowerShell را کشف خواهید کرد. ابزارهای اضافی ممکن است کمی وقت بیشتری را بگیرند، اما در کوتاه کردن مسیر بسیار تأثیرگذار هستند. در پایان، شما ایمیج های سفارشی از Windows Server خود را آماده می کنید تا Windows Servers خود را کمی جلوتر از پیکربندی نهایی خود آغاز کنید. با اتمام این دوره، شما نحوه نصب Windows Server 2019 با استفاده از رابط گرافیکی و اتوماسیون خط فرمان را درک خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Installing Windows Server 2019 Author:Greg Shields Duration:2:01:19 Level:Intermediate

While installing Windows Server and Server Core might not seem the most exciting of topics, you might be surprised at just how automated the process can get.
In this course, Installing Windows Server 2019, you won't just explore the Next-Next-Finish of installing a copy of Windows Server 2019. First, you'll explore the new -- and in some cases, the old -- tools and techniques for greatly automating this otherwise-manual process. Next, you'll discover the far more useful offline, command line, and PowerShell approaches. The extra tools might take a little extra time up-front, but they greatly pay off down the road. Finally, you'll prepare your own custom Windows Server images, to start your Windows Servers off just a bit further down the road towards their final configuration. By the end of this course, you'll know how to install Windows Server 2019 using the graphical interface and command line automations.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس