پیشنهاد فرادرس

آموزش ردیابی با اثرانگشت داخلی - شناسایی و نقشه برداری

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پایتون (Python)

ردیابی شبکه LAN یک رمز و راز بزرگ برای متخصصان تست نفوذ است. در این دوره با دانش پایه ای در مورد چگونگی استفاده از Nmap برای اسکن شبکه LAN مانند یک رئیس آشنا می شوید. همچنین، شما توانایی مهارت های اسکن Nmap را افزایش می دهید و هاست های live را شناسایی می کنید. بعد، شما نحوه شناسایی نسخه سرویس و دقیق بودن نسخه سیستم عامل را خواهید آموخت. در نهایت، شما به بررسی نحوه خودکار انجام وظایف اسکن با استفاده از پایتون برای نتایج سریع موثر خواهید پرداخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی Lab
 • گردش کار
 • IP Addressing
 • Network Host Discovery
 • مبانی شبکه
 • ARP Scan
 • Nmap Host Discovery
 • Port Scanning با استفاده از Nmap
 • شناسایی سرویس های هاست ها
 • شناسایی نسخه خدمات
 • گزارش دهی در Nmap
 • اسکن سیستم عامل
 • Scanning Automation در Python
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Internal Footprinting: Reconnaissance and Mapping Publisher:Pluralsight Author:Gus Khawaja Duration:1h 40m Level:Intermediate

This course teaches you how to scan a LAN network using advanced Nmap techniques.
Footprinting the LAN network is a big mystery for pentesters. In this course, Internal Footprinting: Reconnaissance and Mapping, you will learn the foundational knowledge of how to use Nmap to scan the LAN network like a boss. Also, you will gain the ability to take your Nmap scanning skills to the next level to get the job done efficiently. First, you will see how to identify live hosts. Next, you will discover how to identify the service version and get the operating system version accurately. Finally, you will explore how to automate your scanning tasks using Python for fast effective results. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of LAN Network footprinting needed in your career as a security professional.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction and Lab Setup
Welcome
0m
Course Workflow
1m
Lab Setup
5m
IP Addressing
6m
Quick Scanning Example
3m
Summary
1m
Network Host Discovery
Introduction
1m
Module Overview
1m
Networking Basics
7m
ARP Scan
2m
Nmap Host Discovery
3m
Port Scanning Using Nmap
5m
Tweaking Nmap Scans
2m
Summary
1m
Identifying Hosts Services
Introduction
2m
Service Version Identification
4m
Tweaking the Service Scan
8m
Reporting in Nmap
5m
Summary
1m
Operating System Fingerprinting
Introduction
0m
Operating System Scan
2m
Tweaking the OS Scan
4m
Aggressive Scan
3m
Summary
1m
Scanning Automation in Python
Introduction
0m
Application Architecture
1m
Building the Application Structure
5m
Ping Scan Automation
2m
Basic TCP Scan Automation
3m
Finalizing the Application
2m
Summary
1m

پیشنهاد فرادرس