مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تفسیر داده با مدل های آماری پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اگر به هسته یادگیری ماشینی بنگرید، می بینید که مدل های آماری پیشرفته ای وجود دارند. در این دوره، تفسیر داده با مدل های آماری پیشرفته؛ شما قادر خواهید بود درک مؤثری از نحوه ایجاد یک اپلیکیشن یادگیری ماشینی (ML) کسب کنید که در ادامه می تواند در مشکلاتی که در کار شما ظاهر می شود، انقلابی ایجاد کند. در ابتدا، مبانی یادگیری ماشینی را یاد خواهید گرفت. سپس، رگرسیون خطی در یک الگوی به مراتب عمومی تر با قابلیت توسعه به خصوصیات چندگانه و چند جمله ای را کشف خواهید کرد.

در ادامه، شما نحوه طبقه بندی با رگرسیون لجستیک، SVMs، و متدهای Bayesian را کشف خواهید کرد. در پایان، الگوهای حقیقی داده ها با تکنیک های بدون نظارتی مانند K Means و PCA را فرا خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری یادگیری ماشینی (ML) برای استفاده در یک اپلیکیشن واقعی را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise file.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Interpreting Data with Advanced Statistical Models Author:Axel Sirota Duration:3:09:57 Level:Advanced

When you look at the core of machine learning, there are advanced statistical models. In this course, Interpreting Data with Advanced Statistical Models, you will gain the ability to effectively understand how to create an ML application that will be able to revolutionize the problems that appear at your work. First, you will learn the basic of Machine learning. Next, you will discover linear regression in a more general pattern, expanding to multiple and polynomial features. Continuing, you will explore how to classify with Logistic Regression, SVMs, and Bayesian methods. Finally, you will learn the intrinsic patterns of data with unsupervised techniques such as K Means and PCA. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Machine Learning needed to apply it in a real-world application.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس