مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با گواهینامه توانایی در تحلیل کسب و کار (CCBA)

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا خواسته اید مهارت های کسب و کار خود را معتبر کنید؟ یا آیا به دنبال پیشرفت حرفه خود در ایجاد تغییرات در سازمان هستید؟ اگر چنین است، این دوره، آشنایی با گواهینامه توانایی در تحلیل کسب و کار (®CCBA)™، مسیری عالی برای درک این گواهینامه ارزشمند و نحوه دستیابی موفقیت آمیز به این شناخت رسمی و معتبر بین المللی برای استفاده در شغل حرفه ای شما است. در ابتدا، شما ارزش این گواهینامه ارزشمند و ماهیت استانداردهای بین المللی که عملکرد و حرفه تحلیل کسب و کار امروزه تعریف می کند را یاد خواهید گرفت. سپس، شما فرآیند متمرکز اپلیکیشن برای آزمون ®CCBA و نحوه دستیابی موفق به فرآیند کار را گذر خواهید کرد. در پایان، شما نحوه بهترین آماده سازی برای گذراندن آزمون ®CCBA را اید خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما نه تنها برای شروع سفر خود برای صدور گواهینامه ®CCBA آمادگی لازم را کسب خواهید کرد، بلکه از توانایی خود در مسئولیت پذیری پروژه بزرگتر و پیچیده تر و تغییر مسئولیت ها شناخت پیدا خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Intro to the Certification of Capability in Business Analysis (CCBA) Author:Jamie Champagne Duration:1:41:47 Level:Beginner

Have you wanted to acknowledge your business skills? Or are you looking to advance your career in enabling change in organizations? If so, this course, Introduction to the Certification of Capability in Business Analysis™ (CCBA®), is a great way to understand this valuable certification and how to successfully achieve this prestigious international recognition to use in your professional career. First, you will learn the worth of this valuable certification and what the international standards are that define the practice and profession of business analysis today. Next, you will walk through the intensive application process for the CCBA® examination and how to best approach the process. Finally, you will learn how to best prepare to successfully pass the CCBA® examination. When you are finished with this course, you will not only be prepared to begin your CCBA® certification journey, but will also have a recognition of your ability to take on larger and more complex project and change responsibilities.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس