مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با سرویس داده های مشترک (CDS)

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته هر پلتفرم توسعه کد-سطح پایین، مانند Power Platform، قابلیت ذخیره امن و آسان و همچنین مدیریت داده های مورد استفاده توسط اپلیکیشن های تجاری قرار گرفته است. اینجا است که سرویس داده های مشترک (CDS) وارد می شود. در این دوره، آشنایی با سرویس داده های مشترک (CDS)؛ شما مهارت های ضروری کار مؤثر با CDS را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، شما نمونه کاربردهای مهم و معماری سطح بالای CDS در متن کلی PowerApps Platform را یاد خواهید گرفت. سپس، قابلیت های CDS مانند Entities، روابط، حسابرسی، حاشیه نویسی ها، REST API، قوانین کسب و کار و جریان کار را بررسی خواهید کرد. در پایان، امنیت، حاکمیت و ابعاد یکپارچه سازی CDS را یاد خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما دانش بنیادینی از CDS که در پیشرفت هر چه بیشتر و بکارگیری CDS در اپلیکیشن های با سطح کد پایین به شما کمک می کند را بدست خواهید آورد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Common Data Service (CDS) Author:Vishwas Lele Duration:1:53:57 Level:Beginner

At the core of any low-code development platform, like the Power Platform, is the ability to secure and easily store and manage data used by business applications. This is where Common Data Service (CDS) comes in. In this course, Introduction to Common Data Service (CDS), you will learn the skills you need to work effectively with CDS. First, you’ll learn about the critical use cases and the high-level architecture of CDS in the context of the overall PowerApps Platform. Next, you’ll explore CDS' capabilities like entities, relationships, auditing, annotations, REST API, business rules, and workflow. Finally, you’ll learn about the security, governance, and integration aspects of CDS. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of CDS that will help immensely as you move forward and use CDS in your low-code applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس