مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با Shader Graph در Unity

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

قبلاً تجربه کدنویسی معمولاً برای توسعه Shaders در Unity ضروری بود. در این دوره، آشنایی با Shader Graph در Unity؛ شما Unity Shader Graph را بررسی خواهید کرد. در ابتدا، نحوه توسعه Shaders از طریق Shader Graph برای هر دو متریال ها و جلوه ها را کشف خواهید کرد. سپس، با اندکی از مفاهیم تکنیکی لازم برای کسب تسلط در نوشتن Shaders آشنا خواهید شد. در پایان، نحوه عیب یابی رفتارهای غیرمنتظره در Shaders را کشف خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش بنیادینی از ابزارهای کلیدی که در زیبا و اصلی جلوه دادن بازی خود به شما کمک می کند را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمال دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Shader Graph in Unity Author:Claudia Doppioslash Duration:1:36:45 Level:Beginner

Previously, some experience writing code was necessary in order to develop shaders in Unity. In this course, Introduction to Shader Graph in Unity, you'll explore the Unity Shader Graph. First, you’ll discover how to develop shaders through the Shader Graph for both materials and effects. Next, you'll get an introduction to a few technical concepts necessary for achieving mastery in shader writing. Finally, you'll explore how to troubleshoot unexpected behaviors in the shaders. When you are finished with this course, you'll have the foundational knowledge of key tools that will help you make your game look good and original.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس