تست میکروسرویس های جاوا چالش برانگیز است. در این دوره با توانایی تست و انتشار میکروسرویس های جاوا، چالش های تست میکروسرویس، تکنیک های تست contracts مصرف کننده محور، TDD در رویکرد سطح API به تست microservices که Spring Cloud Contract را اجرا می کند، استفاده از Spring Cloud Contract جهت ایجاد میکروسرویس های جاوا پیام محور و HTTP محور و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اهداف و پیش نیازها
 • دارایی دوره و GitHub
 • معرفی Microservices
 • چالش های تست میکروسرویس ها
 • تست End-to-End میکروسرویس ها
 • تست Contract مصرف کننده محور
 • Contract چیست؟
 • تست Contract مصرف کننده محور HTTP با Spring Cloud Contract
 • معرفی Spring Cloud Contract
 • تست Contract مصرف کننده محور HTTP پیشرفته با Spring Cloud Contract
 • تست Contract مصرف کننده محور مبتنی بر پیام با Spring Cloud Contract
 • پیام رسانی Spring Cloud Contract
 • و غیره