مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با هوش تهدید

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هوش تهدید یک عنصر مهم امنیت سایبری و ابزاری است که بسیاری از شرکت ها به طور کامل از آن استفاده نمی کنند. در این دوره، آشنایی با هوش تهدید؛ شما میزان اهمیت تحلیل هوش تهدید برای وضعیت امنیتی کل یک شرکت را درک خواهید کرد. علاوه بر این، نحوه ارائه داده های بسیار حیاتی در فعال کردن مدافعان، مدیران، و مجریان توسط تحلیلگران هوش تهدید برای اتخاذ تصمیمات دقیق و بموقع را یاد خواهید گرفت.

در ابتدا، شما مفهوم هوش تهدید، نحوه تقویت همه ابعاد برنامه امنیت سایبری یک شرکت، و همچنین نحوه تبدیل شدن هوش تهدید به یک تمایزدهنده اصلی در بازار رقابت سنگین جهانی امروز را درک خواهید کرد. سپس، فازهای چرخه عمر هوش و نحوه کاربرد هر فاز برای ارائه هوش به تیم ها و رهبرانی که بیشتر به آن نیاز دارند را یاد خواهید گرفت. در پایان، فریمورک های متنوع و کاربردی رایج و نحوه کمک رسانی آنها در هدایت تصمیمات، کوتاه کردن جمع بندی اطلاعات و جداول زمانی انتشار، و سرانجام کمک به سازمان ها در دفاع از شبکه های خود در مقابل حملات را یاد خواهید گرفت.

با اتمام این دوره، شما درک خوبی از مفهوم هوش تهدید، دلیل نیاز شرکت ها به تحلیلگران متخصص، و لایق و افرادی که بتوانند (یا باید) از اطلاعات استفاده کنند را بدست خواهید آورد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Threat Intelligence Author:Christopher Rees Duration:1:09:54 Level:Beginner

Threat intelligence is a critical component of cybersecurity and a tool that many companies don’t fully utilize. In this course, Introduction to Threat Intelligence, you will understand how critical threat intelligence analysis is to a company's overall security posture. Additionally you will learn how threat intelligence analysts provide vitally important data that enables defenders, managers, and executives to make timely and accurate decisions.
First, you will understand what threat intelligence is, how it enhances all facets of a company's cyber-security program, and how it can be a major differentiator in today's hyper-competitive global marketplace. Next, you will learn the phases of the intelligence life cycle and how each phase is used to provide intelligence to the teams and leaders that need it most. Finally, you will learn about the various frameworks typically used and how they help guide decisions, shorten the information aggregation and dissemination timelines, and ultimately help organizations defend their networks from attack.
When you are finished with this course, you will have a good understanding of what threat intelligence is, why every company needs skilled, competent analysts and who could (and should) be consuming the information.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس