مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با VLAN برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

pluralsight-introduction-to-vlans-for-cisco-ccna-200-125-100-105

در این آموزش تصویری با VLAN برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • مرور درس
 • پخش دامنه و VLAN ها
 • معرفی شبکه های محلی مجازی (VLANs)
 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی VLAN ها
 • نسخه ی نمایشی: تعیین درگاه ها برای VLAN ها
 • نسخه ی نمایشی: اضافه کردن دستگاه بیشتر به شبکه شما
 • نسخه ی نمایشی: راه اندازی VLAN ها به Switch 2
 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی لینک Trunk و چک کردن برای اتصال
 • نسخه ی نمایشی: گرفتن یک فریم برچسب زده شده
 • مسیریابی InterVLAN
 • مسیریابی InterVLAN چیست؟
 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی مسیریابی InterVLAN
 • لایه 3 سوئیچ
 • معرفی لایه 3 سوئیچ
 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی لایه 3 سوئیچ
 • نسخه ی نمایشی: VLAN های از دست رفته - پیکربندی سوئیچ 1 و سوئیچ
 • نسخه ی نمایشی: VLAN های از دست رفته - پیکربندی لایه 3 سوئیچ
 • نسخه ی نمایشی: بررسی مسائل زمانی که VLAN های دست رفته وجود دارد
 • نسخه ی نمایشی: تغییر SVI State
 • نسخه ی نمایشی: اضافه کردن VLAN 30 به سوئیچ 1 ر
 • نسخه ی نمایشی: پیکربندی VLAN 30 به Switch 2 و لایه 3 سوئیچ
 • نسخه ی نمایشی: بررسی تعداد VLAN نادرست در رابط نادرست

عنوان دوره: Pluralsight Introduction to VLANs for Cisco CCNA 200-125 100-105

مدت دوره: 2 ساعت و 21 دقیقه

نویسنده: Ross Bagurdes

سطح: متوسط

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/vlans-cisco-ccna-200-125-100-105

Pluralsight Introduction to VLANs for Cisco CCNA 200-125/100-105

Ross Bagurdes Intermediate 2h 21m

VLANs are a great concept and are widely used throughout the networking industry. The idea of a VLAN is simply that an administrator has the ability to configure a switch such that there are multiple broadcast domains enabled, and inter-broadcast domain communication is not allowed. Effectively a VLAN is a broadcast domain. In this course, Introducing VLANs for Cisco CCNA 200-125/100-105, you will examine VLANs, VLAN trunks, the layer 3 switch. You will also setup a problematic network, and make errors during configuration. Finally, you'll examine both how the network will behave and how to repair broken networks. After completing this course, you'll be ready to segment a network with a single switch using VLANs.

Course Overview 1m 29s Broadcast Domains and VLANs 27m 48s Introducing Virtual LANs (VLANs) 5m 16s VLANs in Depth 3m 32s Demo: Configuring VLANs 6m 34s Demo: Assigning Ports to VLANs 5m 39s Demo: Adding More Devices to Your Network 5m 37s Summary 1m 8s Trunking VLANs 29m 31s Introduction 0m 46s How VLAN Trunking Works 7m 51s Demo: Setting up the VLANs on Switch 2 4m 56s Demo: Configuring the Trunk Link and Checking for Connectivity 8m 52s Demo: Capturing a Tagged Frame 6m 9s Summary 0m 54s InterVLAN Routing 13m 18s Introduction 0m 29s What Is InterVLAN Routing? 3m 18s Demo: Configuring InterVLAN Routing 8m 40s Summary 0m 49s The Layer 3 Switch 14m 28s Introducing the Layer 3 Switch 5m 4s Demo: Configuring a Layer 3 Switch 8m 37s Summary 0m 45s Check Your Knowledge 55m 23s Introduction 1m 8s Demo: Missing VLANs - Configuring Switch 1 and Switch 2 5m 4s Demo: Missing VLANs - Configuring the Layer 3 Switch 7m 3s Demo: Examining the Issues When There Are Missing VLANs 6m 51s Demo: Identifying Where a Misconfigured Trunk Port Is on a Network 6m 36s Demo: Changing the SVI State 5m 54s Demo: Adding VLAN 30 to Switch 1 and Seeing Potential Issues in Doing So 6m 54s Demo: Configuring VLAN 30 on Switch 2 and the Layer 3 Switch 9m 4s Demo: Examining Incorrect VLAN Numbers on the Incorrect Interface 5m 35s Summary 1m 10s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to VLANs for Cisco CCNA 200-125 100-105

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 418.0MB Pluralsight Introduction to VLANs for Cisco CCNA 200-125 100-105_git.ir.rar