پیشنهاد فرادرس

آموزش امنیت دستگاه IoT - اجرا

دسته بندی ها: اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

رهبران تکنولوژی نیاز به درک اساسی از ابزار و فن آوری های تیم خود برای ساخت راه حل ها دارند. در این دوره دانش بنیادی را برای محافظت از شرکت خود در برابر حملات از طریق دوربین های متصل، قفل درب، بلندگو های هوشمند و سایر دستگاه های IoT یاد خواهید گرفت. در ابتدا شما یاد خواهید گرفت که چگونه حملات رخ می دهد و گسترش می یابد. بعد، شما استراتژی های ساده برای جداسازی، و جلوگیری از نفوذ بالقوه را بررسی می کنید. در نهایت، حملات واقعی منتخب در دنیای واقعی را بررسی خواهید کرد که با استفاده از تجهیزات غیر قابل تشخیص نصب می شوند.

سرفصل:

 • دستگاه های متصل شده
 • خودکارسازی و کنترل همه چیز
 • پیچیدگی فراتر از نرم افزار
 • Patchwork پچ های امنیتی
 • پچ ها بر روی پچ ها
 • Firewall
 • سطح حمله را کم کنید
 • خود داری از خدمات
 • بیش از یک راه وجود دارد
 • Backdoors و امنیت فیزیکی
 • مهندسی ضد اجتماعی
 • تهدیدها و احتمالات خاص دستگاه
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
IoT Device Security: Executive Briefing Publisher:Pluralsight Author:Jeremy Willden Duration:22m Level:Beginner

This course is an overview of threats and defensive measures against cyber attacks on smart devices or "Internet of Things".
Tech leaders need a fundamental understanding of the tools and technologies their teams use to build solutions. In this course, IoT Device Security: Executive Briefing, you will learn foundational knowledge to protect your enterprise against attacks via connected cameras, door locks, smart speakers, and other IoT devices. First, you will learn how the attacks occur and spread. Next, you will discover simple strategies to segment, isolate, and prevent the spread of potential intrusions. Finally, you will explore selected real-world attacks that were mounted using non-obvious equipment. When you’re finished with this course, you will have a security-focused mindset to guide IT policies and prevent as-yet-unknown attacks.
The New Wild West of Connected Devices
Automate and Control Everything
1m
Complexity beyond Software
1m
A Patchwork of Security Patches
Patches upon Patches
1m
Secure Now, Procrastinate Later
1m
Holes in the Firewall
Minimize the Attack Surface
2m
Denial of Service
1m
There’s More Than One Way In
Backdoors and Physical Security
1m
Eavesdropping, Spoofing, and Gateways
2m
Anti-social Engineering
1m
Device Specific Threats and Precautions
Big Brother Is Watching
2m
Password Management
2m
Sense Is Not Common
2m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 157.0MB Pluralsight IoT Device Security Executive Briefing_git.ir.rar