تبلیغات

آموزش جاوا - اصول BDD

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

غالبا توسعه یک نرم افزار که نیازهای یک کسب و کار را برطرف کند مهم می باشد تا نه تنها بدانید چه کاری انجام می دهید، بلکه بدانید کارهایتان را درست انجام دادید.

در این دوره، شیوه ها، مزایا و اصول توسعه رفتار محور (BDD) را می آموزید. در ابتدا، با مبانی و فلسفه BDD، مشکلات افزودن مقدار کسب و کار به اپلیکیشن و درک انگیزه BDD آشنا می شوید. سپس، به بررسی TDD و BDD با شروع کار با اپلیکیشن TDD و ایجاد ویژگی ها و استوری ها می پردازید.

همچنین با محیط Cucumber و JBehave آشنا می شوید و نصب و کار بر روی ویژگی های مشابه با استفاده از فریمورک های BDD جاوا را یاد خواهید گرفت. در نهایت، نحوه اتصال BDD و مفاهیم Agile و نحوه کار با استفاده از BDD در محیط Agile را فرا خواهید گرفت. 

معرفی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java: BDD Fundamentals Author:Catalin Tudose Duration:2h 14m

It's often important to develop software that addresses the business needs and that follows the behavior of the end user while understanding that you are doing not only the things right, but also doing the right thing.
In this course, Java: BDD Fundamentals, you'll learn the principles, practice, and benefits of Behavior Driven Development (BDD). First, you'll learn all about BDD and its origins and philosophy, as well as learning about the problems of adding business value to the application, and understanding the BDD motivation. Next, you'll explore the step between TDD and BDD by starting with a TDD application and building features and stories based on it. You will discover both the Cucumber and the JBehave environment and installation and work on similar features using these two Java BDD frameworks.
Finally, you will learn how to connect the BDD and Agile concepts and you will explore how to work using BDD in an Agile environment.
When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of Java BDD fundamentals needed to develop applications that provide business value and use this knowledge for your own projects.

پیشنهاد فرادرس