مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کتابخانه های مرکزی جاوا: JDBC

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

توانایی خواندن و نوشتن داده ها در یک پایگاه داده رابطه ای یک مهارت مطلق و ضروری در زمان کار با اپلیکیشن های جاوا است. در این دوره، کتابخانه های مرکزی جاوا: JDBC؛ شما قابلیت دسترسی و اصلاح داده ها در یک پایگاه داده رابطه ای با استفاده از JDBC API را بدست خواهید آورد. در ابتدا، نحوه اتصال JDBC API به یک پایگاه داده را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه خواندن و به روزرسانی داده ها در یک پایگاه داده با استفاده از JDBC API را کشف خواهید کرد. در پایان، شما تکنیک های پیشرفته کار با بخش وسیعی از داده ها، فراخوانی Stored procedures، استفاده از Instance pooling، تراکنش ها، و JDBC RowSet را کشف خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری استفاده از JDBC API در کار خود و با اطمینان کامل را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

استفاده از Transactions ،Connection Pooling و RowSets

فایل های تمرین exercises.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Java Core Libraries: JDBC Author:Richard Monson-Haefel Duration:1:45:26 Level:Beginner

Being able to read and write data to a relational database is an absolute, must-have skill when working with Java applications. In this course, Java Core Libraries: JDBC, you will gain the ability to access and modify data in relational databases using the JDBC API. First, you will learn how to connect the JDBC API to a database. Next, you will discover how to read and update data in a database using the JDBC API. Finally, you will explore advanced techniques for working with large chunks of data, calling stored procedures, using instance pooling, transactions, and the JDBC RowSet. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to utilize the JDBC API in your work with complete confidence.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس