پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول جاوا - بررسی عبارت های منظم

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، عبارت های منظم (Regex) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

با پیشرفت های تکنولوژیکی، موارد مورد استفاده مورد نیاز برای تایید، تجزیه و استخراج متن وجود دارد. یک روش قدیمی ای بود که راه حل در زبان برنامه نویسی هدف را هک کرد اما این کار منجر به فهمیدن کدهای محرمانه می شد. در این دوره با سینتکس عبارت های منظم که در جاوا پشتیبانی می شوند آشنا می شوید. در ابتدا درباره ی literals برای تطبیق و quantifiers جهت تعیین تعداد تکرار، سپس، کلاس جاوا برای پشتیبانی از پردازش متن و در نهایت تکنیک های پیشرفته برای ایجاد و رمزگشایی عبارات منظم و بررسی مختصر برخی از چارچوب های محبوب که به Regex بستگی دارد را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی عبارت های منظم
 • پردازش متن در جاوا با RegEx
 • پشتیبانی Java Regex
 • پشتیبانی Regex از کلاس رشته ای
 • معرفی کلاس های Pattern و Matcher
 • مطابقت با کلاس های Character
 • استفاده از Quantifiers برای بیان تعداد کاراکترها
 • تعیین شمارۀ تکرار با Quantifiers
 • Capture Groups
 • Named Capture Groups
 • Backreferences
 • مراجعه به گروه به عنوان متن جایگزین
 • Anchors و Boundaries
 • ایجاد آنکرهای سفارشی با Look Arounds
 • الگوی جاوا Regex و Matcher Classes
 • استفاده از Pattern Class
 • عبارات منظم در زندگی واقعی
 • استفاده از Regex در زندگی واقعی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java Fundamentals: The Regular Expressions Playbook Publisher:Pluralsight Author:Victor Grazi Duration:1h 32m Level:Beginner

Regular Expressions provide a concise language for validating, parsing, and extracting text. This course will teach you the full regex syntax supported in Java, as well as the special Java regex class support, with many examples.
As technology advances, there are ever more use cases requiring text validation, parsing, and extraction. The old school way was to hack a solution in the target programming language, but this is brittle and leads to arcane code. In this course, Java Fundamentals: The Regular Expressions Playbook, you will learn all of the regular expressions syntax supported in Java. First, you learn about literals for matching and quantifiers for specifying repeat counts. Next, you will discover the special Java class support for text processing. Finally, you will explore advanced techniques for creating and deciphering regular expressions and a brief survey of some popular frameworks that depend on Regex. When you are finished with this course, you will have all of the knowledge you need to validate and process text using regular expressions in Java.
Course Overview
Course Overview
1m
Introducing Regular Expressions
Introducing Regular Expressions
4m
Text Processing in Java with RegEx
Taking a First Look at Java Regex Support
1m
Text Processing in Java with Regex
2m
String Class Regex Support
4m
Introducing the Pattern and Matcher Classes
5m
Matching via Character Classes
Matching via Character Classes
6m
Using Quantifiers to Express Counts of Characters
Specifying Repeat Counts with Quantifiers
9m
Capture Groups
Capture Groups
4m
Named Capture Groups
4m
Backreferences
0m
Referring to Groups as Replacement Text
1m
Anchors and Boundaries
Anchors and Boundaries
3m
Creating Custom Anchors with Look Arounds
8m
The Java Regex Pattern and Matcher Classes
Using the Pattern Class
12m
Using the Matcher Class
13m
Regular Expressions in Real Life
Using Regex in Real Life
6m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 233.0MB Pluralsight Java Fundamentals The Regular Expressions Playbook_git.ir.rar