برای داشتن معماری انعطاف پذیر و سازگار تر از میکروسرویس ها استفاده می شود. در این دوره، با نحوه ی ساده سازی تعبیه عملکرد ها از Netflix و غیره در اپلیکیشن ها توسط Spring Cloud آشنا خواهید شد. در ابتدا با یک رجیستری سرویس ارتباط برقرار می کنید و می بینید که چگونه می توانید سرویس ها را در زمان اجرا پیدا کنید.   پس از آن، شما می توانید نحوه محافظت از معماری خود را با قطع کننده مدار ببینید. مسیریابی و تعادل بار، معماری میکروسرویس ها را تغییر می دهد. در پایان این دوره شما Spring Cloud و مهارت هایی درباره معماری میکروسرویس ها را فرا خواهید گرفت.

سرفصل ها:

 • بررسی دوره
 • بررسی دوره
 • معرفی سناریوهای هماهنگی Spring Cloud و Microservice ها
 • بررسی اجمالی
 • محبوبیت، ویژگی ها و چالش های خدمات Microservice ها
 • Spring Cloud و نحوه ی استفاده از آن در این دوره
 • اهداف و پیش نیازهای دوره
 • تعیین محل سرویس ها در زمان اجرا با استفاده از Service Discovery
 • بررسی اجمالی
 • نقش Service Discovery و مشکل با Status Quo
 • درباره ی Spring Cloud Eureka
 • ایجاد Eureka Server و و استفاده از داشبورد Eureka
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد Eureka Server
 • ثبت یک سرویس با Eureka
 • نسخه ی نمایشی: ثبت سرویس های متعدد با Eureka
 • ثبت نام سرویس با Eureka
 • نسخه ی نمایشی: کشف و بسرویس های Load Balancing با Eureka
 • پیکربندی اطلاعات خدمات بهداشتی
 • افزودن Custom Health Check به سرویس Eureka-registered
 • معماری دسترسی بالا برای Eureka
 • گزینه های پیکربندی پیشرفته
 • خلاصه
 • حفاظت از سیستم با قطع کننده مدار
 • بررسی اجمالی
 • نقش قطع کننده مدار و مشکل با Status Quo
 • درباره Spring Cloud Hystrix
 • ایجاد یک سرویس حفاظت شده Hystrix
 • نسخه ی نمایشی: افزودن قطع کننده مدار به اپلیکیشن شما
 • همه چیز درباره Hastrix Dashboard
 • نسخه ی نمایشی: راه اندازی و استفاده از Hastrix Dashboard
 • پیکربندی پیشرفته Hystrix
 • توربین چه چیزهایی به Hystrix اضافه می کند؟
 • نسخه ی نمایشی: استفاده از جریان توربین به ماتریکس انبوه
 • خلاصه
 • مسیریابی ترافیک Microservice شما
 • بررسی اجمالی
 • نقش مسیریابی و مشکل با Status Quo
 • درباره Spring Cloud Ribbon
 • پیکربندی Ribbon در برنامه های خود
 • نسخه ی نمایشی: استفاده از Ribbon بدون یکپارچه سازی Eureka
 • چگونه Ribbon و Eureka با هم کار می کنند
 • نسخه ی نمایشی: استفاده از Ribbon با یکپارچه سازی Eureka
 • سفارش سازی Ribbon از طریق پیکربندی
 • نسخه ی نمایشی: تغییر رفتار Ribbon از طریق پیکربندی
 • درباره Spring Cloud Zuul
 • ایجاد پروکسی Zuul با مسیرهای قابل تنظیم
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد پروکسی Zuul و آزمایش با مسیر ها
 • درباره Zuul Filters و Stages
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد و استفاده از فیلترهای Zuul
 • نسخه ی نمایشی: به دست آوردن داده Spring Cloud
 • درباره  Stream Starter Apps
 • ایجاد جریان ها با Spring Cloud Data Flow
 • راه اندازی خطوط داده
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد و راه اندازی خطوط جریان
 • ایجاد وظایف با Spring Cloud Data Flow
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد و اجرای وظایف
 • استفاده از Spring Cloud Data Flow Dashboard و Flo
 • نسخه ی نمایشی: ساخت، استقرار و بهره برداری از جریان داشبورد
 • ایجاد جریان سفارشی یا برنامه task
 • ایجاد، ثبت، استفاده و تقسیم برنامه های سفارشی
 • ایجاد وظایف متضاد
 • ایجاد برنامه های کاربردی سفارشی و سازماندهی در یک کار مشترک
 • نظارت بر خطوط جریان داده Spring Cloud
 • به روز رسانی برنامه ها، جریان ها و وظایف
 • خلاصه