مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ریفکتورینگ جاوا: بهترین شیوه ها

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

بدهی فنی (Technical debt) با وسعت هر پروژه نرم افزاری متقابلاً رشد می کند. هر پروژه ای بدون ریفکتورینگ  (Refactoring) سرانجام با شکست مواجه خواهد شد، بنابراین بازسازی ممکن است یک مهارت ضروری برای هر مهندس نرم افزار حرفه ای تلقی شود. در این دوره، ریفکتورینگ جاوا (Java Refactoring): بهترین شیوه ها؛ شما نحوه بازسازی و تولید مؤثر نرم افزار تمیزتر را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، خواهید دید که Code Smell چیست و چرا برای پایگاه کد شما مناسب نیستند. سپس، با استفاده از تکنیک های متنوعی برای دستیابی به کدی تمیزتر و قابل حفظ تر، نحوه تشخیص و بازسازی آنها را کشف خواهید کرد. در پایان، مهم ترین اصول اجرای بازسازی و تمیز کردن کد را بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما مهارت های ضروری تبدیل یک نرم افزار شلوغ و نامرتب به یک نرم افزار منعطف و قدرتمند، یک خطر در یک آن، را بدست خواهید آورد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Java Refactoring: Best Practices Author:Andrejs Doronins Duration:2:08:08 Level:Intermediate

Technical debt grows with the size of any software project. Without refactoring it will eventually fail, thus refactoring may be considered an essential skill of any professional software engineer.
In this course, Java Refactoring: Best Practices, you will learn how to efficiently refactor and produce cleaner software. First, you will see what code smells are, and why they are bad for your codebase. Then, you will explore how to recognize and refactor them using a variety of techniques to achieve cleaner and more maintainable code. Finally, you will discover the most important principles that apply to refactoring and clean code.
By the end of this course, you will have the necessary skills to convert a mess into flexible and robust software, one line at a time.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس