در این دوره با توابع ساده و شهودی و کلاس هایی که Keras ارائه می دهد برای ساخت مدل های عصبی شبکه، نحوه ساختن و آموزش شبکه های عصبی، شبکه های عصبی مکرر و توانایی آنها را برای ذخیره حالت با استفاده از خروجی ها، ایجاد و آموزش این مدل ها  در سیستم عامل های محبوب Cloud، Azure، AWS و GCP، بررسی IaaS و PaaS، ساخت مدل های یادگیری ماشینی، رگرسیون خطی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیش نیازها
 • نورون ها و شبکه های عصبی
 • نصب TensorFlow و Keras
 • کار با مدل های متوالی
 • ذخیره مدل ها
 • CNNs و فیلد پذیرفته شده محلی
 • معماری های CNN
 • طبقه بندی با استفاده از CNN
 • استفاده از Functional API در Keras
 • LSTM Cell
 • رایانش ابری – IaaS در مقابل PaaS
 • AMI یادگیری عمیق AWS
 • معرفی AWS SageMaker
 • و غیره