آموزش پیشنهادی فرادرس

اصول کاتلین: زبان‌های خاص دامنه

دسته بندی ها: آموزش کاتلین (Kotlin) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

چگونه API های عالی بسازیم؟
یک روش ساخت کدی است که از API شما استفاده می کند ساده و آسان برای مصرف. برای انجام آن شما نیاز به ساخت mini-languages در کد کاتلین‌تان دارید. اینها زبان‌های خاص دامنه (DSLs) نامیده می شود. طراحی و پیاده سازی DSL ها، نیاز به تفکری متفاوت نسبت به کدهایتان و بهرمندی از مجموعه ویژگی‌های کاتلین که DSL ها را عملی می کند، دارد.

در این دوره اصول کاتلین: زبان‌های خاص دامنه، شما درباره ویژگی‌های کاتلین و پیاده سازی تکنیک‌ها برای DSL ها را یاد خواهید گرفت. ابتدا، شما درباره معیارهای طراحی که برای ساخت یک DSL استفاده شود آموزش می بینید. سپس، شما آن اهداف طراحی را حین یادگیری تکنیک‌های DSL برای استفاده از پیاده سازی‌های DSL مثل builder های تو در تو و context variables در عمل بکار خواهید برد.
درنهایت، هنگامی که شما تعدادی DSL در طول دوره پیاده سازی خواهید کرد، شما درباره نحوه ساخت ساختار تمیز DSL ها که شامل lambda ها، infix notation و سایر دستورات شبه زبان آموزش خواهید دید.

هنگام به اتمام رساندن این دوره، شما دانش و مهارت‌های پیاده سازی DSL که برای ساخت DSL های جدید،‌ درک نحوه استفاده از موارد موجود و حتی بهبود کدهای بدون DSL تان ضروری است، کسب خواهید کرد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Kotlin Fundamentals: Domain Specific Languages Author:Greg Milette Duration:1h 10m

How do you create great APIs? One way is to make code that uses your API streamlined and intuitive to use. To do so, sometimes you need to create mini-languages within your Kotlin code. These are called Domain Specific Languages (DSLs). Designing and implementing DSLs requires thinking differently about your code and utilizing a suite of Kotlin features which make DSLs practical. In this course, Kotlin Fundamentals: Domain Specific Languages, you will learn the Kotlin features and implementation techniques for DSLs. First, you will learn what design criteria you should use to make a DSL. Next, you will put those design goals into action as you discover some DSL techniques for use in DSL implementations such as nested builders and context variables. Finally, as you implement some DSLs during the course, you will explore how to create clean structured DSLs containing lambdas, infix notation, and other language-like syntax. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of DSL implementations needed to build new DSLs, understand how to use existing ones, and even improve your non-DSL code.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس