مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Kubernetes برای توسعه دهندگان: حرکت به سمت ابر

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اجرای اپلیکیشن Kubernetes بر روی یک سرویس مدیریت شده در فضای ابری می تواند عملیات را ساده کند، هزینه های نگهداری مداوم را کاهش دهد و عملکرد و ثبات را بهبود بخشد. شما در این دوره، این توانایی را به دست خواهید آورد که یک اپلیکیشن ساده Kubernetes را روی یک خوشه Kubernetes مدیریت شده در ابر مستقر کنید. ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه گزینه های مختلف ابری را برای اپلیکیشن خود ارزیابی کنید. سپس، نحوه ایجاد خوشه Kubernetes را در یک سرویس ابری مدیریت شده کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه به روزرسانی خوشه هنگام تغییر اپلیکیشن را کشف خواهید کرد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش لازم را برای استقرار و به روزرسانی یک اپلیکیشن ساده Kubernetes در سه ارائه دهنده اصلی ابر - AWS ،Azure و Google Cloud خواهید داشت.

بررسی دوره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Kubernetes for Developers: Moving to the Cloud Author:Craig Golightly Duration:1:03:23 Level:Intermediate

Running your Kubernetes application on a managed service in the cloud can simplify operations, reduce ongoing maintenance costs, and improve performance and stability. In this course, Kubernetes for Developers: Moving to the Cloud, you will gain the ability to deploy a basic Kubernetes app on a managed Kubernetes cluster in the cloud. First, you will learn how to evaluate different cloud options for your application. Next, you will discover how to create a Kubernetes cluster in a managed cloud service. Finally, you will explore how to update your cluster when your application changes. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to deploy and update a basic Kubernetes app on three major cloud providers – AWS, Azure, and Google Cloud.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس