تبلیغات

اصول نصب و پیکربندی کوبرنتیز

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره ما مهارت‌ها مدیریتی Kubernetes را به سطح بعدی می بریم و درباره یادگیری نحوه نصب و پیکربندی و کار با خوشه بندی Kubernetes شروع خواهیم کرد.

در این دوره، اصول نصب و پیکربندی Kubernetes، شما درباره دانش پایه‌ای ضروری برای نصب، پیکربندی و استقرار برنامه‌ها در خوشه Kubernetes آموزش می بینید. ابتدا، درباره معماری Kubernetes یاد خواهید گرفت و نگاهی نزدیک به کامپوننت‌های خوشه و نقش آنها خواهید انداخت. سپس، شما نحوه نصب و پیکره بندی یک خوشه Kubernetes را یاد خواهید گرفت.

شما درباره نحوه انجام نصب در محل با kubeadm و سناریوهای ابری مثل سرویس‌های Kubernetes آژور و موتور Kubernetes گوگل آموزش خواهید دید. درنهایت، شما نحوه تعامل با خواشه‌هایتان، استقرار Pods، سرویس‌ها و استقرارها آموزش می بینید.
هنگام به اتمام رساندن این دوره، شما دانش و مهارت‌های Kubernetes که برای سرپرستی یک خوشه Kubernetes و استقرار برنامه‌ها در Kubernetes ضروری است، کسب خواهید کرد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Kubernetes Installation and Configuration Fundamentals Author:Anthony Nocentino Duration:2h 37m

Let’s take your Kubernetes admin skills to the next level and get you started learning how to install, configure and work with a Kubernetes cluster. In this course, Kubernetes Installation and Configuration Fundamentals, you will learn foundational knowledge needed to install, configure and deploy applications in a Kubernetes cluster. First, you will learn about Kubernetes' architecture, looking closely at each of the cluster's components and their roles. Next, you will discover how to install and configure a Kubernetes cluster: you'll look at how to perform installations on-premises with kubeadm, and in cloud scenarios such as Azure Kubernetes Services and Google Kubernetes Engine. Finally, you will explore how to interact with your cluster, deploying Pods, Services, and Deployments. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Kubernetes needed to administer a Kubernetes cluster and deploy applications in Kubernetes. Software required: Linux.

پیشنهاد فرادرس