مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش رهبری برای کسانی که مدیر نیستند

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا تا به حال دوست داشته اید مانند یکی از رهبرانی که به شما الهام بخشیده است به یک رهبر تبدیل شوید؟ در این صورت، رهبری برای غیرمدیران دوره مناسبی برای شماست. در این دوره، شما خواهید آموخت که چگونه مهارت های رهبری مورد نیاز خود را کشف و پرورش دهید. ابتدا، شما تعریف جدیدی از رهبری خواهید داشت و برخی از رمز و رازهای مربوط به رهبری را از بین خواهید برد. در مرحله بعدی، شما نمونه هایی از ویژگی های رهبری را کشف کرده و در مورد اینکه چگونه این خصوصیت ها حقیقتا یک رهبر به وجود می آورند را بحث خواهید کرد. سرانجام، شما یک استراتژی عملی با تاکتیک های گام به گام تعریف می کنید تا ویژگی های رهبری مناسب خود را انتخاب کرده و در هر یک از آنها پیشرفت معنا داری داشته باشید. هنگامی که این دوره را به پایان رسیدیذ، یک دید واضح از چگونگی حرکت رو به جلو و به رهبری که آگاه هستید می توانید شوید، تبدیل می شوید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Leadership for Non-managers Author:Jason Alba Duration:1:05:14 Level:Beginner

Have you ever wanted to become a leader like one of the leaders who has inspired you? If so, Leadership for Non-managers is the perfect course for you. In this course, you'll learn how to discover and nurture the leadership skills you need. First, you'll have leadership redefined for you and remove some of the mystery around leadership. Next, you'll explore examples of leadership characteristics, discussing how these characteristics really make a leader. Finally, you'll define an actionable strategy with step-by-step tactics to choose the right leadership characteristics for you and make meaningful progress on each of them. When you're finished with this course, you'll have a clear vision of how you will move forward and become the leader you know you can become.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس