پیشنهاد فرادرس

آموزش ساده نرم افزار کلیک ویوو (QlikView)

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش QlikView

pluralsight-learn-qlikview-to-easily-create-a-great-data-discovery-tool

در این آموزش تصویری با نحوه کار با نرم افزار کلیک ویوو آشنا می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • QlikView چیست؟
 • آموزش QlikView
 • نحوه دریافت اطلاعات
 • کار با عناصر Dashboard
 • کار با ListBox ها
 • کار با انتخابگرها
 • کار با آیتم های متنی
 • معرفی Gauges
 • نحوه جستجوی اشیا
 • کار با نمودارها
 • نحوه ساخت نمودارهای دایره ای
 • نحوه ساخت نمودارهای ستونی
 • کار با نمودارهای خطی
 • کار با جداول محوری
 • کار با Dashboard
 • اصول طراحی خوب
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Learn QlikView to Easily Create a Great Data Discovery Tool

سطح: مقدماتی

مدت زمان: 2 ساعت و 5 دقیقه

نویسنده: Mike Reagan

توضیحات:

Pluralsight Learn QlikView to Easily Create a Great Data Discovery Tool

Mike Reagan Beginner 2h 5m

Learn the basics to create your first QlikView Dashboard. The most difficult problem for QlikView beginners is, 'Where do I start?' I will show you the things that a business user will do with a QlikView dashboard so that you get a feel for "the possible." As a designer, you won't typically need to create data models, but you will need to understand how they work so that you can build the best information tool possible. I will teach you to bring in some pre-prepared data elements and to explore how the data interacts.

What Is QlikView? 14m 41s Introduction 2m 11s QlikView App Demo 8m 40s Keys to Success 1m 49s QlikView Learning Paths 1m 12s Summary 0m 48s Natural Joins Make for Easy Data Models 16m 59s Introduction 1m 3s Get Your Data Ready! 2m 47s QlikView Personal Edition 1m 2s Natural Joins 6m 6s QVDs and Document Defaults for Fast Builds 5m 59s Filters, Selections, and KPIs ' Quick-look Dashboard Elements 35m 10s Introduction 1m 46s List Boxes 9m 16s Current Selections 1m 48s Text Objects 10m 16s Gauges 9m 13s Search Objects 2m 18s Wrap Up 0m 31s Dig Deep with Charts and Graphs 52m 24s Introduction 1m 31s Pie Charts 7m 33s Bar Charts 16m 30s Line Charts 7m 46s Straight Tables 13m 29s Pivot Tables 2m 59s Table Box 2m 33s Dashboard Presentation Is the Key to Dashboard Adoption 6m 20s Introduction 1m 4s Bad Dashboard 1m 36s Good Layout Principles 1m 57s Wrap Up 1m 41s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Learn QlikView to Easily Create a Great Data Discovery Tool

پیشنهاد فرادرس